Samotný objekt přitom není starý, vybudován byl v roce 1986. „Byly zde použity panely a nekvalitní ostroměřská okna. Navíc je školka vytápěna teplovodem ze základní školy a i tady dochází ke ztrátám," popisuje současný stav místostarosta Jaroslav Mikulka. Školku čeká výměna oken, dveří, zateplení obvodového pláště, vybudování plynové kotelny a instalace tepelného čerpadla. „Na samotné vytápění čerpadlem nemůžeme spoléhat, počítáme s tím, že hlavně v zimě budeme přitápět plynem," doplnil Mikulka.

Investici podpořil Státní fond životního prostředí dotací ve výši zhruba osmdesáti procenty nákladů.

Stěhování
Mateřská škola má kapacitu šedesát dětí a je stoprocentně vytížena. „Děti jsme přestěhovaly do základní školy, kde mají k dispozici dvě učebny. Je to na překlenovací období tří měsíců," vysvětluje starostka Hana Štěrbová.

„Zvládli jsme to dobře, naše žáky jsme posunuli o patro výš. Školka má nyní k dispozici hudebnu a učebnu pro družinu a taky své toalety. Trošku je to složitější pro paní učitelky," připouští ředitelka místní základní a mateřské školy Věra Pavlová.

Školka se letos doslova otřese v základech. V návaznosti na zateplení objektu obec plánuje také rekonstrukci vodovodu a kanalizace, což bude stát tři sta tisíc korun. Třešničkou na dortu pak bude výmalba celé budovy. Děti se mají vrátit do renovovaného zařízení poslední týden v srpnu. Čekat je bude nejen zmodernizované zázemí, ale obec pro ně připravuje i venkovní ekoučebnu s prolézačkami, pergolou, hmatový chodníkem a záhonkem bylin. Investici podpořil kraj částkou sto tisíc korun, obec doplatí 120 tisíc korun.