Na Světový den laboratorních zvířat, který připadá na 24. dubna, znovu upozornily organizace na ochranu zvířatz celé Evropy na problematiku pokusů na zvířatech. Jenv roce 2018, což je podle Svobody zvířat, jež se k akci připojila v České republice, poslední rok, za který jsou k dispozici tyto údaje, bylov laboratořích Evropské unie použito více než 10,6 milionu zvířat.

Kočkám, psům, opicím, králíkům, myším, rybám, potkanům a dalším zvířatům jsou injekčně nebo násilím do žaludku podávány toxické látky, zvířata mohou být chirurgicky zmrzačena nebo vystavena velmi stresujícím situacím.

Česko je v EU na děsivé osmé příčce v počtu pokusů na psech. Jejich počet v roce 2018 vzrostl oproti předchozímu roku o 18 procent. V EU bylo ve stejném roce na pokusy použito mimo jiné více než 25 700 psů, 385 tisíc králíků a tři tisíce koček.

Pokusů na zvířatech neubývá

Přestože se legislativav tomto ohledu zpřísňuje, počet pokusů na zvířatech stále neklesá. Ochránci zvířat připomněli právě probíhající Evropskou občanskou iniciativu Za pokusy bez zvířat a vyzvali evropské rozhodující činitele, aby ji vyslyšeli a udělali více pro ukončení pokusů na zvířatech v EU.

Skákající králík
Jak poznáte kosmetiku netestovanou na zvířatech? Hledejte logo skákajícího králíka mezi hvězdami. Certifikáty HCS/HHPS zaručují, že jednotlivé složky ani konečné výrobky nejsou testovány na zvířatech. „Existuje celá řada certifikátů, které zdánlivě zaručují netestování na zvířatech, ale jsou většinou založené jen na čestném prohlášení dané firmy,“ upozornila Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

„Bohužel stejně jako v dalších zemích i u nás stále probíhají pokusy, ke kterým už mnoho let existují alternativy. Jde například o test pyrogenity (zvyšování teploty) u králíků, testy dráždivosti kůže nebo odebírání protilátek z dutiny břišní u myší,“ uvedla Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat.

A to není všechno. „Probíhají i další pokusy, o jejichž smysluplnosti lze pochybovat. V loňském roce v Česku došlo například k testování látky na podporu erekce na psech, testování pervitinu na březích potkanech nebo výzkumu onemocnění srdce na ještěrkách,“ doplňuje Bartušková.

Nejsou spolehlivé

Pokusy na zvířatech přitom nepřinášejí spolehlivé výsledky. Podle organizace pro biotechnické inovace (BIO) selhává 90 procent léků při testech na lidech, přestože prošly předklinickými testy, včetně testů na zvířatech. Na lidi totiž mají léky zcela jiné účinky než na zvířata, protože se lidé a zvířata značně liší svou anatomií, fyziologií i metabolismem. Odlišně na různé látky reagují i zvířata různých druhů.

Pokusy se podle organizace Lékaři proti pokusům na zvířatech zakládají na tradici, nedostatku finanční podpory pro výzkum bez využití zvířat a také zdlouhavém schvalování, které brání rychlejšímu zavedení alternativních metod do praxe.

Mezi alternativní metody patří podle Svobody zvířat například moderní zobrazovací techniky, počítačové modely, buněčné a tkáňové kultury, mikročipy nebo studie mikrodávek na lidských dobrovolnících. Alternativní metody tak dokáží pokusy na zvířatech nejen nahradit, ale přinášejí i přesnější a spolehlivější výsledky.

Petice
Ochránci zvířat vyzývají veřejnost k podpisu Evropské občanské iniciativy, která má za cíl postupný konec pokusů na zvířatech v EU. Iniciativu lze podepsat na stránkách www.zapokusybezzvirat.cz. Pod iniciativou je už více než 537 tisíc podpisů, z toho 82 tisíc z České republiky. I europoslanci tento cíl podporují, v září 2021 drtivou většinou hlasů podpořili akční plán na urychlení přechodu od testování na zvířatech k vědě a výzkumu bez zvířat v EU.

Zdroj: Svoboda zvířat