„Ústřední komise pro ochranu zvířat konstatuje, že lepící pasti pro hmyz musejí být vyrobené a použité tak, aby neumožňovaly přilepení se obratlovců, zejména malých hlodavců a ptáků,“ uvádí předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat Jiří Kruml. Jinak se jedná v podstatě o obcházení platného zákazu.

Výrobci dostanou také povinnost k výrobkům připojovat návod ke správnému použití a s varováním o negativních dopadech. „Aplikaci lepících pastí v rozporu s takovým návodem je v případě, že způsobí utrpení zvířete, nutné považovat za týrání ve smyslu zákona na ochranu zvířat,“ upozorňuje Kruml.

Polepové pasti umisťují zahrádkáři na kmeny ovocných stromů. Ty jsou v době, kdy ovoce dozrává, cílem hmyzích škůdců, kterým mají pasti zabránit v lezení do korun. Podle Českého svazu ochránců přírody jsou lepy na českých zahradách velmi oblíbené. Úměrně tomu ale stoupá i počet nechtěných obětí. „Jen v prvním pololetí tohoto roku přijaly záchranné stanice celkem deset živočichů poškozených lepícími pastmi,“ vypočítává ředitel kanceláře ČSOP Petr Stýblo.

Zvíře nalepené na past se nemůže hýbat, v marné snaze uniknout dochází k poranění kůže a dalším zraněním. Čeká ho pomalá trýznivá smrt. Na seznamu letošních obětí jsou už ptáci i savci. Šlo o vlaštovky obecné, sýkory koňadry, rehka domácího, strakapouda velkého, žlunu zelenou i dva netopýry pestré.

Podle Petra Stýbla je ale celý seznam mnohem delší. „Do záchranných stanic se dostávají pouze živá zvířata,“ upozorňuje. „Ne každý zahrádkář sebere odvahu, aby zvíře nalezené na jeho nelegálně užívané lepové pasti odborníkům do záchranné stanice dopravil,“ doplňuje. Pokud má zvíře štěstí a na záchrannou stanici se dostane, čekají ho nepříjemné a velmi stresující procedury.

Na vazké lepidlo platí popel

Jak zbavit ptáka - konkrétně sýkoru koňadru - lepidla, popsala letos na sociálních sítích Záchranná stanice živočichů Makov. Základem je zneutralizovat účinky lepidla. V Makově k tomu využili popel.

„Důležité je dobře očistit všechna pera na křídlech a ocase, ta na těle si pak často dočistí sama,“ vysvětlil předseda stanice Libor Šejna. Vyhráno mít pták ale nemusí. Uvíznutím v pasti a snahou uniknout se může poranit natolik, že už nebude moci létat, nebo jej čeká dlouhá rekonvalescence na stanici.