Práce na restaurování městských památek průběžně probíhaly celé léto. Kolem několika soch si restaurátor postavil lešení a jeho bezprostřední okolí zabezpečil.

Po dočištění přistoupili restaurátoři u souboru soch Jana Žižky z Trocnova, Mikoláše Alše a Petra Maixnera k fázi tmelení. To vše pod dohledem zástupců státní památkové péče. V brzké době se na vrch Gothard vrátí i socha sv. Gotharda, na jejíž obnově pracuje restaurátorka ve svém ateliéru. Ochraně svých památek věnují Hořice důkladnou péči, vedení města zároveň vyjádřilo přání, aby se podobné útoky vandalů už neopakovaly.