Jelikož všichni víme, že bez práce není cukroví, máme náš školní „úkolníček" opravdu nabitý.

Již od listopadu jsme svědomitě připravovali výrobky na naši Vánoční prodejní výstavu, pak jsme se spolu s dětmi MŠ přenesli do čertovské školky a školy a „pekelně" jsme si to užívali. V pondělí 10. prosince jsme začali jezdit na plavecký kurz do bazénu v Hořicích. Sladkou odměnou pro nás je výlet do IQ centra v Liberci. Ve čtvrtek 20. prosince jdeme všichni do lesa obdarovat zvířátka dobrotami, v pátek bude ředitelské volno.

Do školy se zpátky vrátíme až ve čtvrtek 3. ledna roku 2013. Hned první lednovou sobotu vyjdou skupinky dětí ZŠ a MŠ Chodovice v doprovodu rodičů na tříkrálovou sbírku. Od 8. ledna se třikrát sejdeme s našimi předškoláky a budeme si společně hrát na školu (8., 20. a 29. ledna). Děti se postupně seznámí s prostředím první třídy, se spolužáky a vyzkouší si nanečisto být školáčkem.

Pohádkový zápis do 1. ročníku se koná 29. ledna v 16 hodin v učebně první třídy. Těšíme se na budoucí školáčky a jejich rodiče.

V týdnu od 20. do 25. ledna vyjedeme s dětmi 3. a 4. ročníku na lyžařský pobyt do Krkonoš. Pololetí zakončíme 31. ledna rozdáním vysvědčení a v pátek 1. února následují jednodenní pololetní prázdniny.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Miroslavu Rosůlkovi za opravu okna v učebně MŠ, panu Šubrtovi za chvojí, Zuzaně Buštové za dodání kancelářského papíru pro potřeby školy, Ireně Vrbatové a Petře Baliharové za vedení účetnictví Sdružení občanů při ZŠ Chodovice, členům školské rady, Romanu Lepšíkovi, Heleně a Kateřině Vojtěchovým za pomoc při řešení technických problémů spojených s chodem školy, manželům Vojtěchovým za stromky do školy, všem rodičům za poskytnutí dýní, chvojí na výzdobu školy a cukroví na posezení při vánoční výstavě. Dále Jaroslavu Musilovi, který pravidelně dodává do naší školy mléko; jako projev díků jsme se rozhodli, že do útulku zakoupíme pytel granulí pro opuštěné pejsky. V neposlední řadě velké poděkování Obecnímu úřadu Holovousy za finanční podporu školy.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ všem přeji, ať ve vánoční nadílce naleznete kromě dárků také hodně lásky, pochopení, tolerance, času pro děti, sebe a své blízké. Lucie Nimsová