Originály kronik jsou přístupné ve Státním okresním archivu Jičín, elektronickou kopii jičínské kroniky si můžete přečíst na webových stránkách www.mujicin.cz.

Co se týká jičínské kroniky, na webu je dostupná verze do roku 2018 včetně. Jičínská kronika 2019 je odevzdána a nyní prochází schvalovacím procesem. Čeká na schválení nejprve od Letopisecké komise a posléze od Rady města.

Kronika Jičína je zpracovávána od roku 1914 kronikářem Václavem Bucharem. Tradici se podařilo udržet dokonce i v období protektorátu a psaní pokračovalo také v poválečných dekádách. Po sametové revoluci se zachycení důležitých údajů ujala Jana Hofmanová, po roce 2002 byl kronikářem Radovan Sál a po roce 2008 Eva Bílková.

Žena vstoupila do nejpřísněji chráněného území NP Šumava a svůj prohřešek zveřejnila na instagramu.
Fotky z jezírka Chalupské slatě vyjdou draho, pokuta může jít do mnoha tisíců

Přibližně v roce 2015 došlo k určitým zdržením. Za rok 2016 kroniku sepsal Jan Simeon Kaiser, avšak kvůli pracovnímu vytížení autora byla odevzdána se zpožděním - dlužno ale dodat, že spis od pana Kaisera patří k těm nejobsáhlejším a nejdetailnějším. Posléze se kronikářkou města stala Marie Faruzelová, a to krátce po svém odchodu z pozice vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Jičín. Připadl na ni nelehký úkol, totiž dopsat s několikaletým odstupem kroniky z let 2017 a 2018. Díla byla odevzdána v dohodnutém termínu.

Dlouhodobým popovickým kronikářem byl Miloslav Novotný, který ji psal do roku 2010. Dva ročníky poté vypracovala Aneta Honzáková. Počínaje ročníkem 2013 ji nepřetržitě vede Romana Vacková Matušovicová. Na rozdíl od kroniky jičínské, která je již psána v počítači, se popovická drží ručně psané formy.

Jan Jireš