Podnět, předložený Janem K. Čelišem a Miroslavem Matějkou (zemanovci), neprošel.

Zmínění členové rady však jistotu nemají, neboť hlasování o jejich odvolání bylo pouze odloženo do příštího zasedání zastupitelstva, které je plánováno na duben. Odklad navrhl Petr Kebus (za KSČM) s odůvodněním, že zastupitelstvo je kvůli nemoci dvou členů – Jaroslavy Komárkové a Josefa Dvořáka (oba za ČSSD) – neúplné, tudíž není kompetentní hlasovat o něčem tak zásadním.

Vyškrtnout!
Starosta Jiří Liška naproti tomu navrhoval úplné vyškrtnutí návrhu z programu schůze. „Důvody jsou i formální. Dvě věty jako zdůvodnění odvolání je poněkud málo. Navíc si myslím, že Petr Hamáček je aktivní místostarosta v tom nejlepším smyslu slova a osvědčil se. To samé si myslím o Luďku Havlovi. Měli bychom si vzpomenout na loňské období neustálého odvolávání a obžalovávání. Na chodu zastupitelstva se to ošklivě podepsalo," prohlásil starosta.

Zastupitelstvo ale starostův požadavek zamítlo a naopak souhlasilo s Petrem Kebusem. Návrh byl pouze odložen.

„Necítím zášť"
Pohnutky zemanovců obsáhle vysvětlil Miroslav Matějka. „Důvody nejsou osobní. Necítím zášť, jak bylo naznačeno v jedněch seriózních jičínských novinách," oznámil hned v úvodu proslovu. Oba radní se však podle něj před necelým rokem zavázali k určitému programu, který nyní nedodržují. 

Z jednání jičínských zastupitelů.Podle Miroslava Matějky byl Petr Hamáček zvolen s tím, že přinese změnu. „Stále však nejsou snižovány provozní výdaje Jičína. Nebyl vypsán konkurz na tajemníka městského úřadu ani konkurzy na ředitele příspěvkových organizací. Petr Hamáček podcenil krizi na druhé základní škole. A Luděk Havel smetl přestavbu jezuitské koleje na vědeckotechnický park ze stolu, čímž Jičín přišel o dvousetmilionovou dotaci," uvedl Miroslav Matějka.

Radní se hájili
Kritika vzbudila obranné reakce. Podle Petra Hamáčka se radnici daří šetřit a investice do nových vozů pro úřad prý byla nezbytná. Dále řekl, že ředitelé příspěvkových organizací jsou postupně podrobováni hodnocením. A k situaci na druhé ZŠ se prý musí vyjádřit Školská rada, město je teď bezmocné.

Luděk Havel uvedl, že projekt proměny koleje ve Valdštejnův vědeckotechnický park odmítl nikoliv kvůli nesouhlasu s jeho obsahem, nýbrž proto, že by se stavba nestihla včas a Jičín by evropskou dotaci stejně nedostal.