Svojí zkušenost s fungováním a nefungováním registru mají i na jičínské radnici.

Více žadatelů
A právě „chybovost" systému a dlouhý čekací pořadník vedl vedení radnice k tomu, že o jednoho člověka navýší počet pracovníků na zdejším odboru dopravy.

„Rada města schválila navýšení počtu pracovníků na odboru dopravy o jednoho zaměstnance, a to na dobu neurčitou," uvedla tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová s tím, že hlavním důvodem tohoto kroku je fakt, že již od spuštění nového registru vozidel v roce 2012 se úsek jičínské evidence vozidel potýká s těžkostmi s odbavováním žadatelů. „Je to způsobeno i tím, že Jičín jako obec s rozšířenou působností spravuje přes sedmdesát obcí ve svém regionu. Žadatelů je tak poměrně více, než v jiných srovnatelně velkých městech," informovala mluvčí.

A zase ty problémy
Špatná situace se znovu „ukázala" koncem června, kdy byl ministerstvem dopravy dán závazný termín na přehlášení vozidel v takzvaného polopřevodu.

„Tvořily se velké fronty a na mnohé se řada vůbec nedostala, takže se někteří lidé dostali do neřešitelného problému," uvedla mluvčí s tím, že i za běžného provozu každý výpadek některé ze tří pracovnic znamená velký nárůst doby čekání.