Během slunečného dne nastoupilo 11 mužských sestav (Sekeřice, Sběř, Kozojedy, Volanice A, Vysoké Veselí, Hrobičany, Vrbice, Volanice B, Žeretice, Žlunice a host ze smidarského okrsku Chotělice) a 5 ženských týmů (Vysoké Veselí, Žeretice, Žlunice, Volanice a Vrbice), plus jedno dětské družstvo ze Sekeřic.

Pořádající Slavhostice se z technických důvodů na účasti omluvily. Cvičení mělo za úkol prověřit připravenost hasičů i provozuschopnost jejich vybavení. Vítězným týmem se stalo mužské družstvo Volanice B a za ženy získalo první příčku Vysoké Veselí.

Cvičení bylo výborně připraveno a poprvé byly použity nově vyrobené překážky.