Bez přijímacího řízení byli přijati zájemci, jejichž průměr známek byl v obou klasifikačních obdobích maximálně 1,4. Školáci absolvovali písemné testy z českého jazyka a matematiky. Akademie otevře od září dva prvé ročníky s šedesáti studenty.