Za ČSSD je to Josef Táborský (793 hlasů) z Kopidlna a Josef Dvořák (436) z Jičína, Otakar Ruml (622) z Nové Paky a Petr Kebus (481) z Jičína za komunisty. Za ODS zasedne mezi 45 zastupiteli Martin Puš (715) z Jičína. TOP 09 a Starostové budou hájit starostové Rudolf Cogan (941 hlasů) z Nové Paky a Pavel Šubr (545) z Lázní Bělohradu.

Nováčkem v zastupitelstvu je strana Východočeši, kterou reprezentuje i Martina Berdychová (904 hlasů), starostka Holovous. Dnes představujeme další čtyři zastupitele.

Všem jsme položili stejné otázky. O co budete jako krajský zastupitel konkrétně usilovat, co chcete změnit a jak?
S kým si představujete svoji spolupráci v zastupitelstvu?

Martina Berdychová.Martina Berdychová, Východočeši, 41 let
Změnila bych ráda komunikaci obcí a měst s veřejností. Nastavit a dodržovat transparentní rozdělování dotací, přehodnotit investice kraje, omezit počet uvolněných zastupitelů kraje. Z uspořených prostředků posílit Program obnovy venkova, podporu mladých rodin. Program máme široký, bude záležet na dalších jednáních, co se nám podaří konkrétně prosadit. Koaliční spolupráci odmítáme s KSČM, s ostatními stranami jsme připraveni jednat a spolupracovat v rámci případné koalice.


Petr KebusPetr Kebus, KSČM, 60 let
Budu usilovat o to, aby se vylepšily krajské finance a snížilo se zadlužení kraje. Mělo by se věnovat podstatně více prostředků na opravu silnic, začít v tomto období s obchvatem Jičína z Úlibic na Valdice a zahájit výstavbu obchvatu Nové Paky, dále zachovat minimálně na stávající úrovni učňovské obory a v případě možností je rozšířit.

Nejblíže našemu programu v zastupitelstvu má ČSSD, ale budeme spolupracovat se všemi ostatními zastupiteli, kteří budou s námi prosazovat věci, které prospějí občanům tohoto kraje.


Josef DvořákJosef Dvořák, ČSSD, 56 let
Nechci opakovat všední fráze, ale budu samozřejmě usilovat o co nejlepší chod úřadu. Pod tím si představuji dobré hospodaření s finančními prostředky, kvalitní a vstřícné služby, transparentnost. Změnám se nikdy nebráním a jsem na ně zvyklý. Představuji si osobně, že musím nejdříve proniknout do složitosti úřadu, poznat jeho chod a teprve potom případně navrhnout konkrétní změny, či jiná zlepšení. Jsem si vědom, že v případě navrhovaných změn musím přijít s konkrétním řešením. Umím si představit spolupráci napříč celým spektrem současných krajských zastupitelů.


Otakar Ruml.Otakar Ruml, KSČM, 62 let
V každém případě budu usilovat o to, aby kraj velice uvážlivě hospodařil s finančními zdroji. Předpokládám, že naše jednání o možném utvoření koalice se povedou v tomto duchu a najdeme pro to dostatečné pochopení. Zpřísnění zásad hospodaření budeme chtít uplatnit jak v zastupitelstvu kraje a na krajském úřadě, tak ve všech organizacích zřizovaných krajem. Ve volební kampani jsme slibovali občanům zajištění činnosti kraje minimálně v současném rozsahu ve všech oblastech, zejména ve zdravotnictví, regionální autobusové a vlakové dopravě, údržbě silnic II.a III. třídy, středním a učňovském školství, sociální oblasti a dalších záležitostech.

Budu vděčný občanům, když se na mne a ostatní naše zastupitele obrátí se svými problémy. Programově máme v zastupitelstvu velmi blízko k ČSSD. Předpokládám také, že budeme mezi prvními, s kým bude ČSSD jednat o vzniku možné koalice. Nebráníme se ovšem spolupráci s každým, s kým se dohodneme na společném programu. V žádném případě nebudeme ustupovat v zásadních věcech, které by poškozovaly podmínky pro život občanů v našem kraji.