Jednotlivé dobrovolnické skupiny se tedy snaží ve spolupráci se školami získávat každý školní rok nové studenty, kteří vycestují a nové rodiny, které by hostily zahraničního studenta. Jedním ze zajímavých a vždy úspěšných projektů v tomto směru je bezesporu ŽIVÁ KNIHOVNA.

Živá knihovna funguje téměř stejně jako běžná knihovna. Čtenář přijde a půjčí si knihu. Listuje v ní, čte si. Po přečtení ji vrátí opět do knihovny, a pokud má zájem, půjčí si další. Na rozdíl od klasické knihovny se za půjčení knihy nic neplatí. Nepotřebujete ani čtenářský průkaz. Knihy v Živé knihovně jsou totiž lidé, v našem případě zahraniční studenti. Sdílejí se čtenáři své příběhy a čtenáři se s knihami tak dostávají do osobního dialogu. Jako knihy posloužily naše hoštěné studentky SEKI z Japonska, Leticia z Brazílie, Resty z Indonésie, Sarah z Belgie, Milana z Ruska a Linda z Číny.

Původní ostych a rozpaky studentů po zahájení akce se velmi brzy rozptýlily a za chvíli se u jednotlivých stolků rozproudila čilá a přátelská debata.

Gymnazisté obdivovali, že naše zahraniční studentky jen po sedmi měsících v Čechách umějí tak dobře česky a dokonce si brali na studentky AFS kontakty a pořizovali si společné fotografie.

Akce byla velmi úspěšná a povídání u jednotlivých stolků bylo velice živé. Hovořilo se anglicky i česky. Celá akce byla úspěšná také proto, že někteří studenti z gymnázia projevili zájem o vycestování, a to je moc dobře, neboť sbírat zkušenosti a zážitky ve světě je pro život velmi důležité. Vždyť i tovaryši kdysi chodili na vandr – tedy na zkušenou do světa.