Prodej naší společnosti se v žádném případě nechystá. VOS a.s. je akciová společnost již dvacet let vlastněná městy a obcemi na Jičínsku. V žádném případě nikdo z akcionářů dosud neuvažoval ani nepřišel s návrhem, aby se společnost prodala nějakému soukromému subjektu, což by jistě mohlo následně vést ke zdražování vodného a stočného. A nyní pragmaticky. Protože VOS je akciová společnost, musely by prodat své akcie jednotliví akcionáři, což je čtyřicet osm měst a obcí. Stanovy společnosti navíc výrazně omezují převoditelnost akcií. Případný převod lze realizovat pouze stávajícím akcionářům, respektive dané obci, a to až po souhlasu valné hromady. Podle mého názoru je tedy prakticky nemožné, aby se VOS dostala do soukromých rukou.

Nechystá se tedy zdražování vody, jak bylo veřejnosti předkládáno?
VOS žádné prvoplánové zdražování neplánuje. Cena odráží skutečné náklady, které jsou reálně vynakládány. Navíc výše vodného a stočného patří mezi ceny státem věcně usměrňované. To znamená, že stát prostřednictvím finančních úřadů kontroluje oprávněnost nákladů a omezuje výši tvořeného zisku. To v případě VOS není ani zapotřebí, protože vlastníci společnosti, města a obce, nemají potřebu ze společnosti vyvádět zisk, a proto zde není tlak na jeho tvorbu.

Růst cen souvisí mimo jiné také s růstem míry inflace a růstem cen vstupů a v případě vodárenství také se stále se snižujícími odběry vody a s tím i spojeného snížení objemu odváděných odpadních vod. V roce 2013 to bylo snížení o přibližně o pět procent. I přes to všechno VOS ceny pro rok 2014 zachovala na stejné úrovni jako v roce 2013.Tlak na zvýšení ceny se nám podařilo vyvážit vlastními úsporami a snížením, respektive udržením vstupních nákladů. Poslední roky se nám díky důsledným výběrovým řízením dařilo také snižovat ceny u většiny našich dodavatelů.