Máme zde své sídlo a naše společenství má své vize. Jednou z nich je nést požehnání, nést život mezi lidi a roznášet to, co jsme přijali. Jsme nadšeni z toho, co Bůh udělal v našich životech, protože jsme zažili mnoho změn.

Když jsme viděli potřeby našich dětí, uvědomili jsme si, že pro ně musíme něco udělat, což státní školy nemohou. Ony jsou totiž nastaveny pro děti, které jsou schopny se pohybovat v davu a drát se. Pro děti, které jsou klidnější, a těch není málo, bylo nutné vytvořit zcela jiné prostředí i originální tempo. Tak to máme nastaveno právě v naší škole. V tomto prostředí se mohou děti dobře vyvíjet a jednou ze zásad je i to, aby se chtěly učit. A vidím, že tuto myšlenku berou a učí se samostatně pracovat.

Učí se proto, že je to zajímavé, že se něco dozvědí, a to je pro nás veliká radost. Začínali jsme provizorně v domě Jednoty bratrské, ale bylo nám jasné, že musíme shánět něco jiného. Koupili jsme hrnčírnu v Heřmanické ulici, plnou forem a výrobků. Dnes tam máme vybudovanou mateřskou školu a pokračujeme v stavbě základní. Hrubá stavba se blíží do finále a pak začneme pracovat na interiéru. Bude to ještě velice náročné. Stavba je realizována bez dotací za pomocí sponzorů, většina příspěvků je z drobných darů. Je hodně přátel, kteří nás podporují.

K vaší druhé otázce musím říct, že zde něco vzniklo, nechci to jmenovat, samozřejmě jsme určitou konkurencí a já chápu, že to vytváří tlak na další školy, ale přál bych si, abychom se vzájemně chápali.