Byla založena 12. prosince roku 1954 na zakládající schůzi rozštěpením ZO Jičín. Tomuto dělení předcházel souhlas krajského včelařského odboru v Hradci Králové ze 14.července 1954.

Prvními členy výboru byli zvoleni přátelé Václav Řepka, Karel Sál a Miroslav Jenček.
Jak léta běžela, přibývalo i ubývalo členů i včelstev. Nahlédneme-li do uchovaných výkazů ze 70. let minulého století, pohyboval se počet členů okolo 50, počet včelstev se blížil počtu 500.

Počty včelstev
Historické minimum včelstev jsme měli na jaře v roce 2010, a to 209. Tolik krátké nahlédnutí do historie a připomenutí dob minulých.
V současné době je v organizaci sdruženo 40 včelařů, kteří obhospodařují 326 včelstev. Snažíme se být vstřícní, a proto vítáme každého nového zájemce, který chce včelařit. Noví členové mají u nás dveře otevřené. Včelaření je nejlépe začít návštěvou u některého zástupce základní organizace. Pomůže radou, dodá kontakty a začínající včelař se tak vyhne tápání a možných začátečnických chyb, nebo dokonce i střetům se zákonem, který je na činnost včelařů přísný. Na oplátku vyžadujeme dodržování veterinárních předpisů a kázně v chovu včel.

Současnými představiteli základní organizace jsou přátelé Bohumil Slavík, Josef Kyselo a Miroslav Luňák.    Bohumil Slavík


Soutěž pro čtenáře


Právě narozená včelka se jmenuje mladuška. Správně odpověděli Lukáš Najman z Kopidlna (který si již cenu v redakci převzal) a Terezka Konopásková z Lázní Bělohradu, na kterou sladká odměna teprv čeká.

Otázka pro tento týden: Ve kterém měsíci se rodí zimní včely? Řešení pošlete na e-mailovou adresu: zokopidlno @vcelarstvi.cz, s uvedením svého jména a roku narození. Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží medovou cenu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.

Nápovědu k odpovědi na dnešní otázku najdete v Pracovním listu č. 15, na webové adrese: http://kopivcel.webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. ⋌Oldřich Suchoradský