Po dlouhé a rozsáhlé rekonstrukci se město Železnice může pyšnit krásnou novou školní budovou. První práce na škole začaly již na jaře výměnou oken a poté probíhaly především o letních prázdninách. Finišovalo se až k prvnímu září.

,,Bylo to opravdu náročné, výměny oken i zednické práce se na jaře protáhly, většinu věcí jsme řešili za provozu. Přesto jsem ráda, že se žáků rekonstrukce dotkla minimálně," řekla nová ředitelka Soňa Munzarová. Dále podotkla, že bez finančního zainteresování obce, by se tato realizace jen těžko mohla uskutečnit.

Kromě nového kabátu došlo i ke změně postu ředitelky školy. Nové role se ujala energická Soňa Munzarová, která se s elánem vrhla do víru manažerského dění s tím, že ještě další změny školu čekají. „Plánujeme zbrusu novou moderní učebnu fyziky a chemie, která by měla být hotova do konce listopadu. Poté se ještě žáci mohou těšit z nově zrekonstruované učebny dílen a nové tělocvičny," dodala ředitelka.

Škola nabízí žákům také pestré využití volného času. Žáci mohou navštěvovat velké množství kroužků. Od naukových předmětů jako je angličtina s rodilou mluvčí až po možnost sportování s Monikou Filipovou, profesionální instruktorkou zumby. V rámci výuky nabízí i pobytové zájezdy jak pro první, tak pro druhý stupeň. Škola je zapojena do několika projektů. Z vlastního projektu „Škola, jakou ji chci mít", vzešla také myšlenka z řad dětí na utvoření loga školy, jejímž autorem je již dnes bývalý žák Lukáš Beran.

,,Každé dítě potřebuje pro svůj budoucí život znát mnohé. Víme to a ukážeme mu cestu.
Každé dítě má v sobě skrytý talent. Pomůžeme mu ho najít a rozvinout.
Každé dítě hledá přátelství a porozumění. I pro nás jsou vztahy důležité.
Malá škola na prahu Českého ráje." (Lukáš Beran)
Na základě jeho logo - nápadu vznikla podoba dnešního loga.

„Ve školce i škole chceme vytvářet takové podmínky, aby každé dítě mělo příležitost zažít úspěch. Můžeme se radovat hned z několika úspěchů našich žáků. Přední místa vyšlých absolventů v přijímacích řízeních z loňského roku jsou pro nás chloubou, ale daří se nám i na poli sportovním, například ve fotbalových soutěžích a při přespolních běžeckých závodech," zmínila nedávné úspěchy ředitelka.

Škole pomáhá z velké části město, ve kterém má velkou oporu. Starostka Dana Kracíková i zastupitelé obce se pravidelně zapojují do každoročních akcí, které škola pořádá. Své účasti na besedách potvrzuje i řada známých osobností, které se rádi s železnickými dětmi potkávají. Na škole v přírodě je třeba přijela navštívit Gabriela Soukalová, nejlepší česká biatlonistka, a o skocích jim vyprávěl skokan Roman Koudelka.

Nová ředitelka si je vědoma, že se nachází v tíživé situaci, která se týká počtu žáků. „Jako tomu je na menších školách, i my bojujeme s počtem dětí. Rádi bychom byli konkurenceschopní, nové materiální zázemí a moderně vybavené učebny budou teď žákům plně k dispozici. Každý pedagog se může dítěti věnovat téměř individuálně, což je na velkých školách a ve velkém počtu obtížnější.

Jsme škola rodinného typu, kde si jsou všichni tak nějak blíž. Nehledáme se po dlouhých chodbách, každý ví o každém, nikdo se mezi námi neztratí. Pro nás jsou velmi důležité mezilidské vztahy a to je to, co chceme v naší škole i nadále podporovat a pěstovat.

S tím také samozřejmě souvisí důraz na rodinu. Řeší-li rodiče nějaký problém se svými dětmi, společně hledáme řešení a na základě našich zkušeností toto řešení nabízíme. Uvědomujeme si, že zdravě fungující rodina je základ štěstí našich dětí a budoucích dospěláků. Proto se snažíme s rodiči často hovořit o principech zdravé výchovy, jak založit pevné základy pro dobré vztahy v rodině i ve škole. Dveře železnické školy jsou otevřené všem a rádi uvítáme nejen budoucí prvňáčky, ale i žáky do vyšších ročníků."

V tomto školním roce proběhne oslava 80. výročí otevření školní budovy. Při té příležitosti se otevře škola i široké veřejnosti. Pokud by však někdo měl chuť navštívit školu dříve, bude mít příležitost 10. prosince, kdy se uskuteční „Advent ve škole" s vystoupením žáků, občerstvením pro příchozí a možností prohlédnout si celou budovu.   Marika Tomšová