„Je to náročné období, míjíme se se zedníky, kanceláře průběžně stěhujeme, ale chod úřadu jsme zachovali, i když to bylo pro nás i naše klienty dost nekomfortní,“ usmívá se, protože konec renovace je už na dohled.

„Chceme, aby si radnice zachovala historické jádro a přitom už měla moderního ducha,“ vysvětluje nám v hlavní chodbě, ze které zmizelo teraso, pod kterým vykoukla původní dlažba. „Dům je průchozí a kdysi tu chodili koně a krávy. Kameník původní narůžovělý pískovec opracuje a bude opět funkční,“ dodává Dana Kracíková a jedním dechem nás upozorňuje, že v patře se dokončuje elektroinstalace a finalizuje instalace podlah.

Od ministerstva pro místní rozvoj Železničtí získali 4,1 milionu s podmínkou, že stavba za sedm milionu včetně DPH musí být realizovaná do 31. prosince. S tímto šibeničním termínem nebylo lehké se v době koronaviru vyrovnat.

„Občas váznou dodávky ze zahraničí a děsíme se, aby neonemocněli dělníci. Zdržela nás například dodávka dubových prken ze Slovenska. Zatím to vypadá, že všechno stihneme v termínu a od nového roku budeme fungovat jako moderní úřad,“ věří v úspěch starostka.

Obnova objektu radnice spočívala v sanaci zdiva podříznutím, ve vybudování nové elektroinstalace, vodoinstalace, v opravách vnějších a vnitřních omítek a nátěru fasády. Stavbaři položili nové podlahy, vyměnili všechna okna i dveře. Objekt získal zdvižnou plošina pro bezbariérový přístup do druhého nadzemního podlaží, kam lidé zamíří také po novém dřevěném schodišti.

„Vzhledem k tomu, že dům byl vlhký, rozpadala se okna, která byla za hranicí životnosti, elektroinstalace byla dožilá, a bylo zde za dob socialismu provedeno mnoho nešetrných zásahů, které této nemovité kulturní památce ublížily, byla renovace nezbytná,“ obhajuje starostka důvod renovace.

Konstatuje, že právě proto by práce začaly i bez státní dotace, ovšem po etapách v rámci finančních možností města.

Do konce roku bude dokončena i celková rekonstrukce bytového domu na náměstí, kde vzniknou čtyři nájemní byty. „Dům byl v havarijním stavu, na jeho opravu jsme získali dotaci,“ dodává starostka. Oprava vyšla radnici na 11 mil. korun, po bytech je už nyní poptávka.

Historie stavby radnice

Železnická empírová radnice byla postavena v roce 1826 na místě shořelé radnice. Po velkém požáru byla Železnice obnovena v jednotném klasicistním stylu podle plánů stavitele Jana Hertnera. Tato zástavba se z větší části dochovala do dnešní doby a tvoří jedinečný empírový urbanistický celek. Díky tomu bylo historické jádro Železnice prohlášeno v roce 1990 Městskou památkovou zónou.

Historická budova absolvovala už velký zásah stavbařů v roce 2016, kdy došlo ke statickému zajištění objektu, protože v některých místnostech praskaly stěny a strop, houpala se podlaha a hrozilo propadnutí stropu.