V krajských orgánech jsou zastoupeny všechny základní organizace, které projevily snahu se domluvit a spolupracovat. Tedy Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Vrchlabí.
Předsedou krajské organizace byl zvolen ekologický hospodář a bývalý disident Stanislav Penc. Místopředsedkyní se stala Sofie Hladíková, ředitelka Základní školy ve Dvoře Králové nad Labem. Předsedou revizní komise je Martin Hanousek, student přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor Ochrana a tvorba životního prostředí.

Priority

Hlavní prioritou v práci nové Krajské rady SZ bude v nejbližším období:
Vytvoření organizační struktury s možností snadného zapojení nejen členům strany.
Návrh opatření, které v konečném důsledku povede ke změně dopravní politiky kraje, tedy přeprava nákladů po železnici, podpora místní a regionální dopravě. V rámci nově vytvářených územních plánů v obcích kraje neumožnit stavby mimo území stávajících obcí a měst, podporovat tvorbu nových chráněných území, zalesňování a zatravňování. Ochrana památek a architektury vesnických či městských sídel musí být prioritou pro dědictví dalším generacím. Program SZ v Královéhradeckém kraji je umístěn na http://www.zeleni.nazory.cz

Setkání v Milkovicích


První setkání nově zvolené Krajské rady Královéhradeckého kraje bude ve čtvrtek 5. května od 15.00 hod na ekologickém statku na Kozím vršku v Milkovicích u Libáně. Rada je otevřená jak pro členy SZ a její příznivce, tak i pro novináře.