Snad všichni znají pravděpodobně nejznámější pověst Jičínska o tom, jak čert vysypal z boty kopec Zebín. Naopak se neví o tom, že tato etiologická pověst prošla svým svébytným vývojem a měla dnes již zapomenuté folklorní varianty. Říjnová přednáška si tak klade za cíl nejen uvést řadu nejasností, omylů a zavádějících tvrzení na pravou míru a předestřít exaktně podložený vývoj i charakter těchto vyprávění, ale především seznámit posluchače se „zbytkem“, res. dalším, mnohem bohatším folklorním materiálem, který se k vrchu Zebínu pojí a nebyl dosud nikdy komplexně prezentován.

Folkloristická přednáška nazvaná Až se hora Zebín květem obsypá… Magická hora Jičínska v pověstech a proroctvích odezní v pátek 25. října od tradičních 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

Pavel Kracík