Výsledkem nicméně je, že budova se celkové přestavby za zhruba osm milionů dočká a že průchozí třídy prvňáčků brzy zmizí.

„Díky mým předchůdcům i paním učitelkám je dnes stav učeben výborný," zahájil svou řeč ředitel základní školy Roman Mareš. „Samozřejmě ale nejen mě dodnes zaráží skutečnost, že třídy u prvňáčků jsou průchozí a trochu připomínají vagóny. V mnoha ohledech to ovlivňuje výuku," nadnesl problém.

Je pravdou, že i přes kvalitní vybavenost tříd a moderní sociální zařízení jsou propojené třídy u školy značně nestandardním prvkem. To, že omezují výuku, Jičínskému deníku už před časem potvrdily obě pedagožky, které v současnosti na Základní škole Husova vedou první třídy. Ani z hlediska bezpečnosti se nejedná o optimální řešení.

Přestavba školičky bude spočívat v přidání přístavku a přesunutí vchodu. Zvětšení vnitřního prostoru umožní přebudovat místnosti tak, že každá třída v horním patře bude mít vlastní vstup do chodby. Prvňáci navíc už nebudou mít šatnu na chodbě. Krom toho vznikne v budově celá jedna nová třída.
Daný záměr měl přesto v zastupitelstvu namále, málem neprošel. 

Diskusi rozžehl zastupitel Miloš Starý (za ODS) zmínkou, že sice dobře ví o situaci ve školičce, avšak dané řešení chápe jako unáhlené a nekoncepční.
Vedení města by podle něj mělo peníze vložit do jiné lokality Jičína. „Měli bychom teď upřednostnit výstavbu kanalizace v Sedličkách," uvedl a dodal, že školičku by bylo lepší zatím nechat u ledu. Navíc by podle něj bylo vhodnější starou budovu zbourat a postavit novou.

Zastupitelé se nicméně po více než hodinové debatě, která se rychle změnila v osobní přestřelku, přiklonili k rekonstrukci.

Je pravdou, že potřeba nové kanalizace v části Sedličky, je stejně, ne-li ještě více, palčivou otázkou jako objekt školičky. Podél lipové aleje pravidelně vzniká páchnoucí laguna splaškové vody, jež je důsledkem několik let staré havárie.

Projekt, který měl situaci řešit, byl před několika týdny definitivně pozastaven kvůli šibeničnímu termínu v čerpání dotace. Nyní město a vodohospodářská společnost musí opět od začátku rozvažovat, jak havarijní stav, za nějž hrozí městu sankce kvůli překročení hygienických limitů, řešit. Radnice nyní uvažuje nad vybudováním čerpadla pro odpadní vodu.