Zašli jsme na Lepařovo gymnázium v Jičíně a zadali studentům kvinty test, v němž měli slovenská slovíčka přeložit do češtiny a pochlubit se, jak dobře znají naše východní sousedy. A aby to nebylo tak jednoduché, ze slovenské slovní zásoby jsme vybrali „špeky", které by jistě dělaly problémy i těm dříve narozeným.

Jak gymnazisté pochodili? Střídavě oblačno. Testu se zúčastnilo celkem 22 mladých lidí. Nikdo z nich neměl dobře všech deset slůvek. Nejlepším výsledkem bylo devět správných. Tohoto výkonu však dosáhl pouze jeden student. Další respondent měl osm správných odpovědí a rovněž jeden sedm. Pět testovaných odpovědělo pětkrát správně, stejný počet čtyřikrát, šest studentů bodovalo třikrát, dva dvakrát a jeden dotazovaný se trefil pouze jednou. Slova však byla obtížná, takže výsledek zdaleka nelze považovat za špatný.

Pozoruhodné je, že dva studenti, kteří přiznali příbuzné na Slovensku, prošli testem s průměrnými výsledky.
Ano, nebo ne?

Dále jsme se mládeže zeptali, zda je dobře, že se Československo rozpadlo. Naprostá většina, celkem 17 ze 22, si myslí, že ano. „V něčem ano, třeba v ekonomice. Ale nelíbí se mi, že se rozdělily i vztahy Čechů a Slováků a že se tyto národy tak oddálily," rozepsal se jeden respondent. „Myslím, že ano. Každá země se může držet svých cílů," uvedl jiný.

Čtyři studenti napsali, že záležitost nedokážou posoudit, protože v dané době ještě nebyli na světě. „Myslím si ale, že šlo pouze o politiku, ne o názor lidu," podotkl jeden z nich. „Česko i Slovensko jsou podobné národy a stejně žijeme pospolu," napsal další.

Pouze jeden student odpověděl, že rozdělení Československa byla chyba.
A studenti nám i řekli, jak často navštěvují Slovensko. Odpovědi lze shrnout takto: Čtyřikrát nikdy, čtyřikrát dříve, pětkrát minimálně jednou do roka a devětkrát málokdy. 

Chytáte se?

Studentům Lepařova gymnázia jsme zadali tato slovenská slova:
Špongia: Houba
Vybozkávať: Zlíbat
Bocian: Čáp
Papagáj: Papoušek
Cintorín: Hřbitov
Čučoriedka: Borůvka
Brav: Vepř
Vankúš: Polštář
Naozaj: Jistě, opravdu
Rušeň: Lokomotiva