V Nové Pace vznikla elektrárna v roce 1910 a vyráběla elektřinu jedenáct let. Následně byla Nová Paka napojena na elektrárnu Poříčí u Trutnova.
V roce 1955 byla zprovozněna rozvodna. Byla postavena také rozvodna v Hořicích a Starém Místě u Jičína.

Na rozvodném závodě v Hořicích byl ředitelem Ladislav Lodr a na služebnách v Jičíně Antonín Brýdl, v Libáni Miloslav Pavlišta a v Nové Pace Josef Palounek. Každá služebna zajišťovala dodávku elektrické energie pro danou oblast. V Nové Pace to bylo 60 obcí – Peckovsko, Bělohradsko a obce pod Kumburkem. Prováděla se výstavba rozvodných zařízení a likvidace poruch.

Obvodové služebny byly zrušeny v roce 2005. V současné době zajišťuje ČEZ dodávku elektrické energie včetně likvidace poruch na zařízení. Investice a rekonstrukce rozvodných sítí provádějí externí firmy. Na historickém snímku dole jsou vývody z rozvodny 35 tisíc voltů, foto Hájek z roku 1980.   Josef Hlubuček