Abychom se o všem přesvědčili na vlastní kůži, zavítali jsme jedno ráno přímo na školičku. Vyzpovídali jsme obě učitelky současných prvních tříd Mirku Cedidlovou a Lenku Dědečkovou.

Popis tříd

Jak tyto průchozí třídy vypadají? Místnosti jsou v prvním patře budovy. Žáci mají na chodbě šatny. Z tohoto místa lze vstoupit do jedné třídy, v současnosti 1. B aby se však člověk dostal do 1. A, musí projít napříč celou místností a překonat dvoje dveře, mezi nimiž je malý učitelský kabinet. Už na a první pohled je zřejmé, o jak dispozičně špatné řešení se jedná.

„Z obou stran to má svoje nevýhody. Představte si, že se pustíte do výkladu a nato se otevřou dveře, kudy projde dvacet dětí. Takže abyste navázal, musíte téma začít znovu. Polovina dětí ve třídě se potom podivuje, že už to paní učitelka říkala, druhá polovina se pokouší chytit výkladu," popisuje Mirka Cedidlová, učitelka 1.A.


„Musíme dodržovat, že pouštíme děti na záchody před výukou a o přestávkách. Zadní třída má kritické umístění v tom, že když jsou děti takhle malé, z pochopitelných fyziologických důvodů to často nevydrží a musí vyrazit na toaletu. Potom tedy musí projít přes tu druhou třídu," souhlasí s kolegyní Lenka Dědečková z 1.B.

O svobodě a kázni

Obě pedagožky upozornily na to, že situaci se daří řešit dohodou mezi kolegy a koordinací výuky. Stejně však ale zmínily psychologické hledisko. „Na jednu stranu je dobře, že se děti učí určité kázni a jsou vedeny k ohleduplnosti, ale na druhou stranu se dostavuje pocit nesvobody. Ten se může trochu usadit v hlavě a učitelé to musí mít neustále na paměti," popisuje Lenka Dědečková.

Toto duševní hledisko je zásadní, avšak není jediným nedostatkem. Pozitivním rysem je samozřejmě zlepšování vztahů mezi kolegy, neboť je nutností vyjít si vstříc, nevýhody však převažují. Pokud se vrátíme k popisu v úvodu článku, pak zjistíme, že učitel se do kabinetu dostane až po projití jednou třídou. Tudíž, na rozdíl od školáčků, kteří mají šatny na chodbě, musí do místnosti vstoupit v botách.

„Děti to vidí a hned se na to zeptají. To není nic špatného, je běžné, že děti jsou bezprostřední. Hned to v nich ale vyvolává zmatek. Lepší by bylo, kdybychom jim i my musely ukázat, že se jako normální lidi musíme před vstupem do místnosti přezouvat," říká Lenka Dědečková.

Mirka Cedidlová zase zmínila, že průchozí třídy vyvolávají překvapení během rodičovských schůzek. Jakmile se v zadní třídě skončí, je obvykle vyslán jeden z rodičů, aby prověřil, zda je zrovna vhodný moment projít první místností. A tak lze říct, že rodiče si musí během schůzek prožít zhruba to, co každý den jejich ratolesti.

Tím, že třídy nemají dostatečný prostor pro sebe, navíc dochází k jistým rozepřím. Mnohokrát se stane, že někdo procházející třídou například shodí někomu penál z lavice. Hned je spor na světě. Na druhou stranu si žáci první třídy podle Mirky Cedidlové snadno osvojí účinnou výmluvu: „To jsme neudělali my, to byli ti od vedle."

Je třeba přiznat, že místnosti jsou výborně vybavené a vzhledem k tomu, že v příštím roce se otevřou hned tři třídy, druhá základní škola má evidentně dobrou pověst. Stará školička je pouze jedním z aspektů.

Co se týče postoje města, již je zpracována vizualizace nové školičky i školního dvora. Budova by se zvětšila a vznikly by klasické třídy, plus jedna nová místnost. Během tohoto roku vznikne projekt.

Na podzim se uskuteční komunální volby. Nelze tudíž mít jistotu, zda se v příštích letech rekonstrukce uskuteční. Vedení školy slovy ředitele Romana Mareše v to ale pevně věří. Jak se k věci postaví nová rada a zastupitelstvo? Uvidíme.