Předložili ji svému zřizovateli, který se snažil znesvářené tábory stmelit. Nepodařilo se, a tak byli vybraní zástupci školy společně s ředitelem pozváni před komisi pro výchovu a vzdělávání, řízenou Jaroslavou Komárkovou.

Učitelé komentují průběh jednání v rámci komise. „Nejhorší je, že prostor nedostali všichni. Komise byla vedena jednostranně, nebyli jsme seznámeni s tím, co se po nás bude žádat, a to konkrétně právní argumenty. Ale to není v naší kompetenci. Nejsme žádní právníci. Nestandardní byl i fakt, že při našich vstupech byl přítomen ředitel Tryzna a dělal si poznámky. My jsme jeho obhajobu argumenty neslyšeli a nemohli jsme na ni reagovat," vyjadřuje svoji nespokojenost za učitelé základní školy Martin Beneš.

„Věděli jsme, že pro nás bude vymezen půlhodinový prostor, pak z toho vznikla hodinová hádka, vedená paní Komárkovou," stěžuje si Luboš Jirsa a pokračuje, že dodnes učitelé nedostali ani zápis z jednání.

Nespokojení pedagogové poukazují i na složení komise pro vzdělání, kde zasedli ředitelé základních a mateřských škol. „Je jasné, že budou držet při sobě," tvrdí Jirsa.

Reagují také na článek, který byl v úterý 29. ledna zveřejněn v Jičínském deníku. „Nelíbilo se nám, že v článku bylo psáno o dvou nesmiřitelných táborech. Řekl bych, že to není pravda, protože učitelský sbor drží při sobě. Ano, jsou tady jedinci, kteří petici nepodepsali. Ti ale nebyli ani osloveni," konstatuje Martin Beneš.

Pohled z venku

„Nelíbí se nám názory úředníků a neinformovaných kolegů z jiných škol, a sice to, že si vůbec dovolujeme a jdeme proti svému řediteli. Jsme přeci v demokracii," shodují se přítomní ve sborovně.

„Je nám podsouváno jednání Školské rady, která se zatím nesešla, a jsme vyzýváni, abychom doložili, jak ředitel právně pochybil. Postup je zákonem daný a členové rady nemusí hledat právní důvody. Prostě nastala situace, kdy učitelé jsou nespokojeni. Je tu objektivní petice, která vznikla na základě problémů. Máme tady setrvat s ředitelem, který podal trestní oznámení na své zaměstnance? A město to dopustí?" ptají se naštvaní učitelé.

Jako osobní pomstu hodnotí i zákrok ředitele Jindřicha Tryzny, který, před ukončením lyžařského výcviku, v pátek 8. února přijel na chatu Arniku ve 22.30 a kontroloval pedagogický dozor z důvodu podezření na konzumaci alkoholu. Požadoval po učitelích podrobení se dechové zkoušce pomocí neznámého přístroje a za přítomnosti svého souseda. Zarážející je, že tento krok neučinil na žádném z předchozích kurzů.

Jde o šikanu?

„Podle zákoníku práce a směrnic ministerstva školství vyplývá , že v době nočního klidu je za bezpečnost dětí zodpovědná osoba, provádějící dohled. Tou byla Jana Vosáhlová. Učitel Martin Beneš a já jsme v tu dobu trávili čas odpočinku," popisuje průběh „přepadovky" Luboš Jirsa, vedoucí lyžařského výcviku.

Vzhledem k dalším skutečnostem (pochybnosti o elektronickém přístroji) se učitelé dechové zkoušce nepodrobili a následně ji dobrovolně absolvovali (s negativním výsledkem) na Policii ČR v Jilemnici, kde se opět setkali s ředitelem Jindřichem Tryznou.

„Celá událost na nás dělá dojem, že jde o akt osobní pomsty. Postoje ředitele Tryzny vůči nám se vyhrotily po naší výpovědi před komisí pro výchovu a vzdělávání. Domníváme se, že cílem jeho jednání bylo pošpinit naši dosavadní práci, zdiskreditovat naše dobré jméno a pověst," uvádí Luboš Jirsa. Stále se čeká na jednání Školské rady (26. února), v jejíž kompetenci je situaci zvážit a navrhnout nové výběrové řízení na ředitele školy.

Postoj ředitele:

Jindřich Tryzna.Ředitel ZŠ Jindřich Tryzna nám ke kontrole učitelů na lyžařském výcviku potvrdil, že dechovou zkoušku zatím na žádném kurzu neprováděl, i když jako ředitel na ni má plné právo.
„Dostal jsem informaci, že na chatě dochází ke konzumaci alkoholu. Proto jsem se rozhodl provést kontrolu. S kým, to je jedno. Učitelé se však odmítli podvolit dechové zkoušce, a tak na ně pohlížím jako když požili alkohol, za což jim hrozí okamžité zrušení pracovního poměru," sděluje své stanovisko. „Uhýbal jsem, toleroval je, aby byl klid. Teď už to je ale hon na mou osobu a už uhýbat nemůžu," říká k vyhrocené situaci na základní škole.