Téma se týká ošetřovatelské péče v gynekologii a porodnictví a také ošetřovatelské péče v pediatrii. Konference se bude zabývat např. ambulantní péčí o těhotné a gynekologicky nemocné ženy, léčbou sterility, péčí o ženu v období fyziologického i patologického těhotenství, problematikou porodu a péče o ženu v šestinedělí. Druhá část bude věnována psychomotorickému vývoji dítěte, péči o novorozence, ošetřovatelské péči o děti s horečkou a akutním respiračním onemocněním, průjmovým onemocněním a ošetřovatelské péči o děti s onemocněním ledvin a močových cest. Garanty konference jsou MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko-porodnického oddělení, MUDr. Jitka Helclová, primářka dětského oddělení a Mgr. Jana Kučerová - registrovaná všeobecná sestra, dětská sestra, asistent FZS UPa.
Přednášky mají připraveny porodní asistentky, fyzioterapeuti a dětské sestry Oblastní nemocnice Jičín a.s. Konference se zúčastní 364 účastníků. Akce je zahrnuta do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Na základě souhlasného stanoviska vydaného Českou asociací sester a Unií fyzioterapeutů České republiky účastníci konference obdrží certifikát.