Zpívánky se Zdravou pětkou.Ještě více se nyní přibližuje praktickému životu a bude se věnovat tématům, jako jsou správný nákupní košík, zásady finanční gramotnosti při vaření a přípravě jídla a správné složení svačin.

Hry, soutěže
„Nové hry a soutěže Zdravé 5 učí děti ještě více přemýšlet o jídle a jeho nákupu. Mimo jiné se také dozvědí, že doma připravené jídlo z čerstvých a sezónních surovin je lepší než polotovar, a i ty menší děti by měly být po hodině Zdravé 5 schopny jednoduše, správně a zdravě nakoupit na svačinu. Naučí se také, co všechno mohou vyčíst z etiket na výrobcích i jak nahradit nezdravé potraviny těmi zdravějšími a přitom si pochutnat," přibližuje novinky Zdravé 5 programová manažerka Nadačního fondu Albert Eva Nepokojová.

Nadační fond
Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.


Zdravá 5 také nově využívá jako další klíčovou pomůcku výživový talíř. Je to doplněk a zpřesnění ve vztahu k velikostem porcí a skvělý doplněk k potravinové pyramidě.

„Výživový talíř v některých ohledech popisuje lépe množství a porce jednotlivých živin a na talíři si jej lidé dokáží lépe představit. V kombinaci s pyramidou výživy se tak ještě více zpřesňují – a to i jednoduchou grafickou pomůckou – zásady správné výživy, které upozorňují nejen na správný výběr potravin, ale i na jejich správné a vhodné množství. Bylo by chybou tvrdit, že jedno ze znázornění je výrazně lepší než druhé, i na talíři lze poskládat živiny chybně, například místo libového masa použít velmi tučné, a stále to bude maso, tedy bílkovina.

Jídlo na talíři
Proto kombinace potraviny i talíře je podle mého správnějším a pro laickou veřejnost pochopitelnějším řešením, než používat pouze jedno ze znázornění. Pole talíře je rozděleno na čtvrtiny – zelenina, ovoce, sacharidy a bílkoviny. K talíři náleží i vhodné nápoje a zdravé tuky. Pyramida je rozdělena na jednotlivá patra podle četnosti konzumace a kvality zařazovaných potravin," vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, odborný spolupracovník Zdravé 5.

Nadační fond Albert poskytuje všechny programy Zdravé 5 zdarma. Výukový program Zdravé 5 si může objednat nejen mateřská nebo základní škola, ale i jiná organizace pracující s dětmi. Objednávka probíhá prostřednictvím webových stránek projektu, www.zdrava5.cz. Síť téměř čtyřiceti odborných lektorů umožnuje Zdravé 5 navštívit děti v každém koutě republiky.
Zdravá 5 se letos bude více věnovat i dalšímu vzdělávání pedagogů.

Nový vzdělávací program Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdravá 5 nabídne jeho prostřednictvím další vzdělávání pedagogů ve všech krajích. Pokračovat bude i v celostátní kuchařská soutěž Coolinaření s Albertem, jejíž smyslem je podpořit u dětí a mladistvých umění kreativní přípravy jednoduchých zdravých pokrmů a zároveň znalost zásad správné výživy.

Odborně vyškolení lektoři navštívili v loňském školním roce 648 mateřských a základních škol v celé ČR a během více než tří tisíc lekcí proškolili téměř 60 tisíc dětí. Stejný počet dětí plánujeme navštívit i v letošním školním roce.    (tz)