Osídlení takzvaného lidu s vypíchanou keramikou navazuje na kulturu s keramikou lineární, která jí chronologicky předcházela. Podobnou následnost je možné sledovat i u keramických nádob těchto kultur.

Mladší doba kamenná

Kultura s vypíchanou keramikou je řazena do neolitu, tedy do mladší doby kamenné. S tímto obdobím se pojí zajímavá změna v lidských životech, která pro nás má význam do dnešní doby. Lovecko – sběračská společnost se totiž přerodila v této etapě pravěku v plně zemědělskou. Změna to však nebyla jediná.

Společně se zemědělstvím se také rozšířilo chovatelství dobytka, stabilní osídlení jednoho místa, tkaní textilu, používání kamenných broušených seker a především také výroba keramiky.

Právě keramika díky svému velkému množství a odolnosti je pro archeology hlavním materiálem pro poznání dávné minulosti, kdy neexistovaly, či se nám nedochovaly písemné památky. To odráží i názvy některých pravěkých kultur. Ty jsou označené právě jako kultura s typickým keramickým tvarem či výzdobou.
Je však otázka, zda nové typy nádob či výzdobné prvky nesla zcela nová populace lidí přicházející migrací či zda tyto novinky byly přejímané jako dnešní módní hity ze zahraničí.

Archeologický nález z obce Holín

Jedním z nálezů z Jičínska datovaných ke kultuře s vypíchanou keramikou je hliněný střep s inventárním číslem A 29. Zlomek pochází ze svrchní části mírně hruškovité pohárovité nádoby zdobené pod okrajem a ve středové části vodorovnými a krokvicovitými pásy vpichů.

Výzdoba je zcela typická pro danou kulturu. Byla pravděpodobně vytvářena pomocí dřevěných či kostěných nástrojů s několika hroty vedle sebe. Nádoba je připsána k obci Holín a do muzea byla před rokem 1965 darována panem Hlaváčem.

V části expozice našeho muzea věnované archeologii však dnes nebudete obdivovat pouhý jeden střep, nýbrž celou nádobu. Úlomek keramiky byl totiž doplněn v úplný hruškovitý pohár o výšce 12 centimetrů a průměru ústí 10, 5 centimetru.

Více než půl tisíciletí

Kultura s vypíchanou keramikou se v druhé polovině 5. tisíciletí před naším letopočtem v Čechách smísila s lengyelskou kulturou.

V této době dochází k postupnému přerodu mladší doby kamenné v pozdní, neboli v takzvaný eneolit. I tak žili lidé zdobící svou keramiku pomocí vpichů na našem území více jak 500 let.   Martina Pajerová