Lidé se zdravotním postižením jsou na základě různých předsudků podceňováni a nedostávají proto možnost dokázat, že mohou konkurovat zdravým lidem.

Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky se snaží s těmito předsudky bojovat. „Již v roce 2005 jsme zahájili provoz textilní a keramické chráněné dílny, ve které získali do dnešního dne pracovní zkušenosti desítky osob se zdravotním postižením. Pro některé představovala práce v dílně první opravdovou pracovní příležitost, pro jiné byla odrazovým můstkem na otevřený trh práce", říká vedoucí chráněné dílny Ilona Hylmarová.

„Zaměstnávání hendikepovaných osob představuje i v současnosti jednu z našich stěžejních činností. Zdravotně postižení tvoří více než 50 procent našich zaměstnanců", dodává.

Postoj firem

I ona sdílí názor, že jsou u nás lidé k problémům zdravotně postižených mnohem vnímavější, než tomu bylo dříve, tento postoj se však stále dostatečně neodráží v ochotě firem spolupracovat s chráněnými dílnami. Život bez bariér již spolupráci s některými z nich navázal, ale určitě by ocenil více stálých zakázek.

Často však naráží na mylné přesvědčení zástupců firem, že lidé se zdravotním postižením nedokážou odvézt kvalitní práci a že se na spolupráci s nimi nelze spolehnout. O opaku se mohou všichni přesvědčit v neděli a v pondělí, 23. a 24. března, kdy sdružení pořádá v areálu bývalé nemocnice v Nové Pace dny otevřených dveří a jarmark, na kterém budou nabídnuty rozmanité výrobky, které vznikaly pod rukama zdravotně postižených.

„My fungujeme jako jakékoliv jiná firma", dodává Hylmarová. „Snažíme se vždy maximálně vyjít vstříc požadavkům a přáním odběratele a podmínky objednávky jsou pro nás stejně závazné, jako pro jakéhokoliv jiného obchodního partnera. A stejně tak jako ostatní i pro nás platí, že čím více zakázek máme, tím více pracovních příležitostí můžeme lidem se zdravotně postižením nabídnout." ⋌(ob)