Paní Milena, 89 let, vedla samostatně vlastní domácnost až do začátku letošního roku, kdy upadla a utrpěla zlomeninu krčku stehenní kosti. I přes její pokročilý věk dopadla následná operace dobře a díky několikaměsíčnímu pobytu v rehabilitačním zařízení se opět postavila a dokázala s pomocí chodítka ujít několik metrů. Velké omezení schopnosti pohybu v důsledku úrazu však pro paní Milenu znamenalo ztrátu soběstačnosti. Manžel i sourozenci zemřeli již před několika lety, a tak byli její zbylí rodinní příslušníci postaveni před rozhodnutí, zda ji umístí do některého ze zdravotnických či sociálních zařízení (LDN, domov pro seniory), či zda pro ni zajistí péči v domácím prostředí.

I přesto, že všichni ještě pracují a starají se o vlastní děti či vnoučata, rozhodli se, že se společně pokusí udělat vše proto, aby paní Milena mohla zůstat doma. Na městském odboru sociálních věcí získali informace o regionální nabídce sociálních služeb a potřebné poradenství, na základě něhož se rozhodli využít: službu osobní asistence, pečovatelskou službu a službu odborného sociálního poradenství zahrnující půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nejdříve vybavili domácnost pomůckami, které umožňují vykonávat péči o vlastní osobu i přes značné pohybové omezení. Polohovací lůžko, chodítko, nástavec na toaletu i sprchovou židli získali díky místní půjčovně kompenzačních pomůcek a poukazům od praktického a odborných lékařů. Po ranní návštěvě některého z členů rodiny dnes tráví paní Milena dopoledne s osobní asistentkou, která jí pomáhá s oblékáním, hygienou, potřebnými přesuny a také s rehabilitací. Oběd přináší pracovnice pečovatelské služby, které následně paní Milenu ukládají k odpolednímu odpočinku.

Stálá péče
Po něm přichází opět osobní asistentka, která zůstává s paní Milenou až do příchodu některého z rodinných příslušníků. Rodina zajišťuje péči o paní Milenu také o víkendu. I na tuto dobu je však možné v případě nutnosti objednat službu osobní asistence. Na základě doporučení praktické lékařky, může paní Milena pro zajištění některých ošetřovatelských úkonů využívat službu domácí zdravotnické péče. Její pracovnice chodí domů a jejich úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Těžká závislost na pomoci jiné osoby umožňuje paní Mileně čerpat příspěvek na péči. Tato dávka, o kterou zažádala prostřednictvím Úřadu práce, jí přispívá na úhradu placených sociálních služeb. Je to pouze několik týdnů, co je paní Milena zpět doma, ale zatím se zdá, že zde bude moci zůstat. Členové její rodiny se přes den mohou v klidu věnovat svým záležitostem s vědomím, že má paní Milena k dispozici profesionální péči, že si nikde nestýská a netrpí samotou, a čas, který by jinak strávili dojížděním a návštěvami některého ze zdravotnických či sociálních zařízení, s ní tráví v jejím domácím prostředí.⋌Život bez bariér