Stavbaři budovu městského úřadu v ulici 17. listopadu hned tak neopustí.  Práce na zateplení objektu  včetně vybudování nového vstupu nabraly zpoždění, a tak nebyl splněn původní termín dokončení zakázky v polovině září. Radnice nyní podepsala s firmou Miras - stavitelství a sanace s.r.o. dodatek na prodloužení díla  do 23. prosince. „Rozhodli jsme se na dodatku, i když firma mohla podle nás pracovat rychleji. Dohadovali jsme se i o výměně oken, nakonec budeme rádi, když bude prosincový termín splněn," uvedl na vysvětlenou starosta Jan Malý. Město na zakázku za 11,5 milionu získalo dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši 8,5 milionu, její čerpání podle Malého prodloužení termínu neohrozí.

Dodatkem byl prodloužen nejen termín dokončení zakázky, ale také navýšení její ceny o 907 tisíc korun bez DPH.

Oproti projektové dokumentaci byly do zakázky zahrnuty další vícepráce, které se týkají například úpravy garáží pro automobily městského úřadu, doplnění hromosvodů, odstraněn byl výtah v budově „A". Došlo také na změnu a doplnění technologie zateplení a úpravu hydroizolace, především ale byla zcela předělána střecha budovy.

Úředníky prodloužení stavby nijak výrazně limitovat nebude, složitější je to s občany, kteří musí zatím využívat zadního vstupu z parkoviště.

„Vybudována bude nová vstupní hala, označena písmenem B s reprezentativním schodištěm a bezbariérovým přístupem," přibližuje realizaci, na kterou si ale musíme zatím počkat, starosta Jan Malý.

„Při kontrolních dnech pravidelně sledujeme harmonogram prací a firma je námi jako investorem  tlačena k tomu, aby dodržela všechny smluvní podmínky," podotýká místostarosta Jan Jiřička.