David Horák, který skončil se šedesáti hlasy na čtvrtém místě, byl do funkce zvolen jednohlasně. Nový vítr na radnici přivál i nové návrhy, například na snížení mezd členů zastupitelstva na padesát procent. Úsporný režim nebyl schválen, tři zastupitelé byli proti a jeden se zdržel hlasování.

První muž na osecké radnici, jenž zastává funkci jako neuvolněný starosta, pak seznámil přítomné s novým jednacím řádem obce, informoval o výstavbě chodníku za necelé dva miliony, která byla podpořena dotací ve výši 1,2 miliony.

Hovořilo se o změnách územního plánu. V novém dokumentu má být zanesena pozemková parcela č. 456/6 jako prostor pro vybudování multifunkčního a dětského hřiště se sociálním zázemím. Původně tu měly vzniknout stavební parcely.