Síť evropských geoparků (European Geopark Network) byla založena v roce 2000 a má v současnosti 33 členů. Řadí se mezi ně od roku 2005 i Geopark Český ráj, který letos zaštiťuje čtyřdenní setkání koordinátorů z každého geoparku i zástupců organizace UNESCO a Mezinárodní unie geologických věd, IUGS.

Zasedání tzv. Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků se v pátek mimo jiné zabývalo rozšiřováním sítě, přijímáním nových členů, hodnocením práce ad. Přítomné přivítal starosta města Josef Cogan, který ocenil, že část jednání se koná právě v Nové Pace. Radnice věnovala na památku hostům propagační materiály o zdejším regionu.

Mezi jednotlivými body programu účastníci konference zavítali do pivovaru, prohlédli si zdejší Klenotnici a klášterní chrám. Tomáš Řídkošil, který má setkání na starosti, vysvětluje: „ Nová Paka jako východní brána Geoparku Český ráj je jeho důležitým článkem. Nacházejí se zde zkamenělá dřeva, a tak se máme čím chlubit. Proto jsme tu.“ Další jednání se dnes a zítra uskuteční v Turnově a okolí.