Místní zde mají strach nejen o svou bezpečnost, ale především o bezpečnost svých dětí. Trpělivost s hazardéry nyní došla i radnici.

„Už v minulosti jsme podnikli na základě stížností místních obyvatel několik kroků ke zlepšení situace. Probíhala například mediální kampaň, rozmístění billboardů a spolupracovali jsme i s městskou policií. To jsou ale všechno prostředky, jenž motorkáře omezují jen minimálně, a žádný z těchto kroků situaci nějak výrazně nezlepšil," seznamuje veřejnost s kroky, které město podniklo ohledně neukázněných řidičů, starosta Aleš Svoboda a ujišťuje, že v boji s nimi budou Hořice pokračovat.

„Jako poslední řešení se jeví umístění radaru na tento problémový úsek," hledá řešení Svoboda. 

Vedení města se proto dohodlo a kontaktovalo firmu, která se měřením zabývá. „Ta zhruba čtrnáct dní před závody motocyklů instalovala na okruh dvě měřící zařízení. Radary zde byly umístěny po dobu deseti dnů a díky nim se nám podařilo získat důležité informace," oznámil starosta a dodal, že existují dvě možnosti, jak radar pořídit.

„Můžeme ho zakoupit nebo si jej pronajmout, a to i krátkodobě například pouze na dobu jednoho roku," objasnil starosta a uvedl, že pořizovací cena zařízení se pohybuje něco málo přes milion korun. Zároveň Svoboda zdůraznil, že město bylo ujištěno o účinnosti radaru.

NADĚJE

„Během roku by mělo dojít ke snížení přestupků zhruba o sedmdesát procent," věří první muž radnice ve zlepšení situace.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

S výsledky měření nás už dříve seznámil místostarosta Ivan Doležal.
„Data ukázala, že během deseti dní, kdy byl na úsecích radar umístěn, zde projelo téměř osmdesát tisíc motorových vozidel. Z toho přibližně třicet pět procent překročilo povolenou padesátku," představil výsledky měření Doležal a dodal, že se jedná o poměrně vysoké číslo, které ale zas až tak překvapivé není.

Podle Svobody by se nad umístěním radaru nechalo uvažovat nejdříve na jaře.
„Pokud se pro tuto variantu rozhodneme, rozhodně nemá cenu zařízení instalovat na zimu. Proto bychom vše připravili na jaro příštího roku," zamýšlí se starosta Aleš Svoboda a připomíná, že výsledky měření odhalily vysoké číslo neukázněných řidičů, jenž zbytečně riskují nejen své zdraví a životy.