Autobusové spoje pojedou na linkách: Linka R – přímé autobusy v úseku Ostroměř – Nová Paka a opačně. Nikde nestaví. Linka A – zastávkové autobusy v úseku Nová Paka – Lázně Bělohrad a opačně. Linka B – zastávkové autobusy v úseku Ostroměř – Lázně Bělohrad a opačně.

Náhradní zastávky budou v Ostroměři před staniční budovou (linka R; B), v Šárovcově Lhotě na silnici u přejezdu u železniční zastávky (linka B), v Lázních Bělohradu před staniční budovou (linka A, B), v Horní Nové Vsi na autobusové zastávce „Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, továrna“ (linka A) a v Nové Pace před železniční staniční budovou (linka R, A).

Ilustrační foto.
Noc s Andersenem završí měsíc čtenářů