Ve třídě u Berušky děti vyprávěly o své rodině, recitovaly básničku, navlékaly korálky, zavazovaly tkaničku, dokreslovaly obrázek a malovaly postavu. Ve třídě u Ferdy poznávaly barvy, počítaly prvky do šesti, určovaly geometrické tvary, popisovaly obrázek a řešily logickou řadu. Na závěr děti dostaly pamětní list, balíček se školními potřebami a sladký moučník s beruškou.

Všechny děti své úkoly splnily s úsměvem na tváři. Některým dětem byl navržen odklad. K zápisu v doprovodu rodičů, ale i prarodičů, přišlo celkem 27 předškoláků, z toho 5 dětí z Borovnice a Borovničky. Rodiče těchto dětí uvítali možnost školního autobusu, který děti dopraví do školy a zpět.   Alena Stránská