Vzrostlé stromy nyní brání výhledu na památku i pohledu z ochozu zámku na samotnou Sobotku, na což upozorňují i návštěvníci. Humprecht tak přestává být dominantou kraje a mnozí příchozí se domnívají, že je pouze rozhlednou. Navíc tu hrozí pád stromů, které ohrožují návštěvníky.

Město si nechalo zpracovat studii na úpravu lokality od architekta Karla Drhovského. Návrh byl velmi razantní. Náklady na revitalizaci by si vyžádaly více jak sedm milionů korun a navíc radnice by musela další roky intenzivně investovat do údržby okolí zámku, což je pro ni neúnosné. Proto Bohumil Bradna se svým synem nastínili lacinější řešení. Doporučují skácet osm jasanů a vytvořit tak plastické průhledy, dále odstranit suché stromy a nálety u cesty.

„S kácením bych byl opatrný, stromy drží svah, kaštany bych tu zatím rozhodně nechal. Z hlediska ekonomického je zbytečné dělat revitalizaci, les je v dobrém stavu," zakončuje své vystoupení Bohumil Bradna. Kateřina Jemelíková ze správy CHKO mimo jiné klade důraz na bezpečnost návštěvníků. „S kácením suchých stromů by se nemělo váhat," varuje.

Jiřina Jelínková z Národního památkového ústavu v Josefově vidí jako chybu, že Humprecht není vidět. „Je to rarita, je škoda ji schovávat. Chápu, že razantní zásah si vyžádá velké náklady na údržbu, ale dá se přistoupit i k postupným krokům. Na průhledy asi nebude stačit pokácet osm jasanů, ale proč to nezkusit?" domnívá se. „Průhledů bych se bál, aby to nevypadalo jako sjezdovka," připomíná jeden z účastníků setkání.

Přítomní odborníci vyřkli své názory na úpravu lesoparku, ale rozhodnutí leží na bedrech Soboteckých. A těch bohužel na jednání přišlo zoufale málo, na což upozornil i přítomný starosta Stanislav Tlášek. Uvedl, že se mu líbí návrh rodiny Bradnových. Zastupitelka Barbora Stašková vysvětluje, že pokud město přistoupí na tuto variantu, vypíše výběrové řízení na realizátora pokácení. Pomocné práce zajistí zaměstnanci technických služeb, aby náklady byly co nejnižší. V závěrečné diskusi se všichni shodli, že je nutné okamžitě začít jednat. To znamená vykácet určené stromy, dále pak vytvořit dlouholetý plán údržby lokality. S tím souhlasí i zdejší kastelánka Dagmar Faměrová.

„Musíme začít něco dělat, problémem je, že les nebyl léta udržován." Starosta potvrzuje, že v brzké době budou odstraněny suché stromy, na jaře pak pokáceny jasany. „Zatím nevíme, kolik to bude stát," odpovídá na otázku financování.