„Původně měla být podle územního plánu zastavěna pouze jižní strana s dvanácti stavebními pozemky. Z důvodu ekonomického využití vybudované infrastruktury obec zahájila změnu územního plánu, která umožnila rozšíření zastavitelného území. Tak na severní straně vzniklo dalších jedenáct stavebních příležitostí. Celkem zde na parcelách o výměře 800 až 1200 metrů čtverečních může vyrůst 23 rodinných domků venkovského typu," informuje starosta Jiří Cerman.

V současné době je prodáno dvanáct pozemků, je zkolaudována infrastruktura, budují se chodníky a příští rok bude dokončen asfaltový koberec.

Návratnost velké investice
Obec získala dotaci na vybudování komunikace u nové zástavby ve výši 1,15 mil. Kč, celková investice do této rozvojové plochy je však téměř 15 milionů korun. „Přes všechny různé problémy, které doprovázely přípravu a budování nové lokality, věříme, že tato investice se obci vrátí. Ne sice finančně, ale nárůstem počtu většinou mladých obyvatel dojde k omlazení vesnice a přibudou i žáci do Mateřské školy v Milíčevsi a do Základní školy ve Slatinách, které obec zřizuje," věří starosta Cerman.

Další místo pro novou zástavbu má obec připraveno v sousední Milíčevsi, kde by naproti zdravotnickému středisku mohlo vzniknout asi devět parcel.

Finance a vodovod
Obec Slatiny se však v současné době potýká s nedostatkem financí. V roce 2009 byla zahájena výstavba obecního vodovodu, který po dokončení dovede pitnou vodu do Slatin a Milíčevsi, a kapacita vodovodu počítá i s připojením obce Vrbice.

Tato akce byla dotována z programu ministerstva zemědělství, ale podíl na dotaci znamenal pro obec finanční zatížení v letech 2010 -11 ve výši 5,7 milionu, a to je dokončena jen polovina vodovodu. Tento program byl ale završen, nový dotační titul snad bude vyhlášen v roce 2013.