Těšit se můžeme na tradiční Tichou noc (24. 12.), barokní koledu Čas radosti, veselosti (25. 12.), ukolébavku Spi, Ježíšku, spi (26. 12.), Ave Maria F. Biebla (1. 1.), novoroční zpívání průvodců (1. 1.) a árii J. S. Bacha z tzv. Lovecké kantáty (6. 1.). Hudbu doprovázejí záběry jak z exteriérů i interiérů zámku, tak pohledy na lidovou architekturu, náměstí a typická zákoutí města Sobotky. V klipech se představí zpěvák Jakub Kazda, Trio Talia ve složení Monika Chmelařová – klavír, Jana Vávrová – flétny, Veronika Vildmanová – soprán a průvodci a zaměstnanci zámku. Loveckou znělku uvádějící jednotlivé klipy hraje na borlici František Kozderka. Veškeré zvukové i obrazové snímky byly pořízeny v autentických prostorách zámku.

“Letošní mimořádná omezení nás přiměla zrušit naprostou většinu tradičních akcí a koncertů. Ty nejen nám domácím, ale také našim návštěvníkům scházejí. Vánoční videoklipy jsou výsledkem společného cíle, jak se podělit alespoň na dálku o jedinečnou atmosféru Humprechtu a potěšit krásným obrazem a hudbou,“ říká kastelánka zámku paní Dagmar Faměrová.

Vánoční hudební klipy z Humprechtu budou zveřejněny ve sváteční dny 24., 25., 26. 12., 1. 1. a 6. 1. v 17 hodin na YouTube kanálu Zámek Humprecht Official, na Facebooku a na webovských stránkách www.humprecht.cz, kde budou také poté kdykoli ke shlédnutí. Vánoční videoklipy navazují na jarní řadu Humprechtské ozvěny, kterou pro své příznivce připravil zámek během svého uzavření již během první covidové vlny letos na jaře.

Lovecký zámek Humprecht nad městem Sobotkou je dominantou kraje a jedním ze symbolů Českého ráje. Byl postaven italským architektem Carlo Luragem v letech 1666-1668 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Od roku 1926 je v majetku a péči města Sobotky, v roce 2008 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Humprecht je znám svou 16 m vysokou tzv. hodovní síní s jedinečnou akustikou. Zámek je nejen častým cílem návštěvníků Českého ráje, ale také místem pořádání pravidelných koncertů, výstav a dalších událostí.