Letos jsou vypsány pro děti, které v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 dovrší šesti let. Budoucí prvňáky tak čeká první oficiální zkouška jejich vědomostí. Zda například rozpoznají čtverec, obdélník, umí si zavázat tkaničku, ovládají barvy, znají své jméno.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. od 15. ledna do 15. února. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů, tedy i na soukromé.

První povinnosti na děti a jejich rodiče neodkladně ťukají na dveře, i když některé rodiny jsou na vážkách, zda dítě do školy poslat nebo zvolit roční odklad. S rozhodnutím jim určitě pomohou pracovníci pedagogickou – psychologických poraden, které jsou většinou u zápisu přítomni. Ti nakonec zváží, zda je dítě pro školu zralé, či zda bude lepší s nástupem posečkat. O odkladu pak ve finále rozhoduje ředitel školy. K zápisu se dostaví i děti, které měly vloni odklad docházky.

Jičínské školy využijí nejbližšího možného termínu, zápisy se tu konají ve čtvrtek a v pátek. Do zdejších základních škol by se mělo zapsat 188 dětí s trvalým bydlištěm v Jičíně, zhruba třetinu nových žáků pak doplní děti z okolních obcí.

Vloni přišlo k zápisu 290 kluků a holčiček, z toho 87 mimojičínských. Dalších padesát zájemců se dostavilo z důvodu odkladu docházky k zápisu podruhé. V září pak nastoupilo do základních škol 267 dětí.

„I letos počítáme s otevřením 11 prvních tříd, limitována je pouze 3. základní škola na Novém Městě, která je kapacitně naplněna a může otevřít pouze jednu třídu. I z tohoto důvodu se tu zápisy konají pouze v pátek," upozornil Deník vedoucí školského odboru města Jičína Miroslav Kazda.
Podotýká, že rodiče si mohou sami vybrat školu, do které své dítě přihlásí.

Přípravné třídy
V Jičíně se ani v tomto roce neotevře žádná z přípravných tříd. „Uvažovali jsem o jejich zřízení, komplikuje ho ale zákonem daná specifikace obsazení třídy, kam mohou docházet pouze děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ze strany rodičů byl pak o přípravnou třídu malý zájem," konstatoval Miroslav Kazda. „Čekáme na změnu legislativy," dodal.

Na kritériu obsazení přípravných tříd zkolabovaly i přípravné třídy v Nové Pace, s nimiž přitom měli pedagogové i rodiče skvělé zkušenosti.
V novopackých školách čekají budoucí prvňáčky 23. a 24. ledna, 6. a 7. února, a soukromá škola Brána je přivítá 16. ledna.

„Do dvou základních škol by měla přijít zhruba stovka dětí, tak jako v loňském roce. Od září opět zprovozníme čtyři první třídy, s kapacitou nemáme problémy," říká Bohuslav Benč, který je šéfem novopackého odboru školství. Děti, které si nástup školní docházky odloží o rok, čekají detašované třídy mateřských škol, umístěné ve zdejších základních školách. Předškoláci se tak připraví na školu a seznámí se s prostředím, takže samotný nástup pro ně není tak velkou změnou.V Nové Pace tak pečlivě a příkladně připravují děti na jejich další životní cestu.

Ve třech hořických školách se zápisy uskuteční současně, a to 15. a 16. ledna. Očekávají tu 84 hořických dětí, což je o 33 méně než v loňském roce. Počty dětí ještě ovlivní odklady.

Co vzít s sebou
Upozorňujeme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
U dětí s jinou státní příslušností pak doklad o trvalém, dočasném nebo přechodném pobytu a listinu o státním občanství.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2015, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Termíny zápisů v městech našeho regionu

Jičínsko – V Jičíně se zápisy do prvních tříd uskuteční:

ZŠ a MŠ, Jičín, 17. listopadu 109:
15. ledna, od 14.00 do 17.00 hod. (čtvrtek)
16. ledna, od 13.00 do 15.00 hod. (pátek)
ZŠ, Jičín, Husova 170:
15. ledna, od 13.00 do 17.00 hod. (čtvrtek)
16. ledna, od 9. 00 do 11.30 hod. (pátek)
ZŠ, Jičín, Poděbradova 18:
16. ledna, od 13.00 do 17.00 hod. (pátek)
ZŠ, Jičín, Železnická 460:
15. ledna, od 13.00 do 17.00 hod. (čtvrtek)
16. ledna, od 13.00 do 15.00 hod. (pátek)
ZŠ, Jičín, Soudná 12:
15. ledna, od 14.00 do 16.00 hod. (čtvrtek)

Nová Paka

ZŠ Husitská
zápisy se tu konají v pátek 23. ledna 13 – 17 hodin a v sobotu 24. ledna od 9 do 11 hodin v budově MVD (u tělocvičny).
ZŠ Komenského zve na zápis do I. třídy 6. února od 14 do 18 a 7. února od 8.30 do 11.30 hodin.
ZŠ Brána má zápis v pátek 16. ledna od 13 do 16.30 hodin.

Hořice

ZŠ Komenského Hořice pořádá zápis ve čtvrtek 15. ledna od 14 do 18 hodin a v pátek 16. ledna od 14 do 16 hodin.
Na Daliborce ve čtvrtek 15. ledna od 14 do 18 hodin, v pátek 16. ledna od 14 do 16 hodin.
Na Habru se zápis do 1. ročníku uskuteční 15. ledna od 14. do 18.00 hod. a 16. ledna od 14.00 do 16.00 hodin.

ZŠ K. V . Raise Lázně Bělohrad přivítá budoucí žáky 16. ledna od 13 do 18 hodin.

ZŠ Sobotka plánuje zápisy na 3. února v době od 14 do 17 hodin a 4. února v době od 14 do 16 hodin.

ZŠ Libáň
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015 – 2016 proběhne v pátek 16. ledna od 13.30 do 18.00 hodin v hale školy. Náhradní termín – 19. ledna od 13.30 do 15.30 hodin.

ZŠ K.J. Erbena v Miletíně chystá na 22. ledna pohádkový zápis, a to od 15 hodin. Zápisy pokračují ještě druhý den, 23. ledna rovněž od 15 hodin.

ZŠ Kopidlno se těší na předškoláky 16. ledna v době od 13 do 16 hodin v budově v Hilmarově ulici u kostela.

ZŠ Vysoké Veselí
20. ledna od 14 do 17 hodin.

ZŠ Železnice – Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy uskuteční zápis ve středu 28. ledna od 13.00 do 16.00 hod. v přízemí základní školy. 

Zápisy v obcích

Libuň – Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Libuň proběhne ve středu 21. ledna od 15 hodin v budově Základní školy v Libuni.

Stará Paka – V pátek 16. ledna v době od 12 do 18 hodin provede Masarykova základní škola ve Staré Pace zápis dětí do 1. třídy.

Veliš – Zápis žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 se koná ve dvou dnech 16. ledna od 14.30 do 18.00 hodin a 17. ledna od 9.00 do 12.00 hodin v ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši.

Pecka – Ferda Mravenec a Beruška vás zvou na zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Pecka. Koná se 22. ledna od 14 do 17 hodin.

Chodovice – Srdečně zveme rodiče a předškolní děti do základní školy v Chodovicích. Zápis bude probíhat dne 27. ledna v 16 hodin v učebně první třídy. S sebou si přineste OP a rodný list dítěte.

Nemyčeves – Zápis do 1.ročníku ZŠ Nemyčeves pro školní rok 2015/2016 proběhne ve úterý 20. ledna od 15.00 do 17.30 hodin ve třídě ZŠ Nemyčeves

Jičíněves – Zápis žáčků se koná ve dnech: středa 21. ledna od 14.30 do 17.00 hodin a čtvrtek 22. ledna od 14.30 do 17.00 hodin.Již při počtu 10 zapsaných žáků 1. ročníku bude otevřena samostatná třída pro 1. ročník.

Chomutice – Pozvání na zápis do 1. třídy: Uskuteční 26. ledna od 12 do 16 hodin v budově školy.

Běchary – V místní základní škole se uskuteční slavnostní den pro budoucí prvňáčci 23. ledna od 15 do 16.30 hodin.