Na zápisy se každá ze škol připravuje individuálně a náš region má několik rarit. V Nové Pace například funguje od roku 2008 Základní a mateřská škola Brána, jejímž zřizovatelem je Sbor Jednoty bratrské. Škola i školka je založena na principech křesťanství, navíc si tu děti osvojují písmo Comenius Script, se kterým mají vyučující ty nejlepší zkušenosti. Pouze v Nové Pace jsou u obou základních škol otevřeny přípravné třídy. Zaměřeny jsou na sociálně znevýhodněné děti, ale přijímají tu i kluky a holčičky s odkladem školní docházky ad.

Určitou zvláštností v rámci našeho regionu lze spatřovat u Základní školy v Milovicích u Hořic. Vedení obce totiž již třetím rokem přispívá všem rodičům nastupujících prvňáčků, kteří se rozhodli své dítě zapsat právě na tento ústav. Pro rodiny nebydlící v Milovicích to je částka 1500 korun, pro místní obyvatele 2500 korun. Starosta Alois Jirsák je s tímto opatřením spokojen. „Do budovy jsme hodně investovali. Například se uskutečnila výměna oken či střechy. Přijali jsme proto toto opatření, abychom Základní školu v Milovicích udrželi," uvedl. „Škola dětem zcela vyhovuje. Má výborný učitelský kolektiv."

Milovická škola je málotřídní a zažívá boom. Za poslední tři roky počet školáků stoupl z 25 na 40. Starosta však upozorňuje, že to zdaleka není dáno jenom nabízeným příspěvkem, ale i tím, že do prvních tříd se opět dostávají silné ročníky. Vzhledem k vzestupu počtu žáků musí obec do školy i nadále investovat. Prvním bodem bude zřejmě navýšení kapacity sociálního zařízení.

Zajímalo nás, zda se vedení Milovic setkalo s negativní reakcí jiných obcí. Starosta odvětil, že kritika za „odsávání školáků" slyšet není. „Zatím jsme negativní ohlasy nezachytili. V blízkosti jsou Hořice a velké město Hradec Králové. Tam o děti není nouze. Dále je nedaleko Dobrá Voda u Hořic, ale i tam je škola dobře zavedená a je o ni zájem," řekl.

„My se o žáky mezi sebou nijak nepereme. Příspěvek jsme zavedli, protože jsme chtěli vyvážit poskytování finanční pomoci rodičům novorozenců," dodal. Připomeňme, že Milovice u Hořic rodičům právě narozených občánků poskytují tři tisíce korun.

Příspěvek bude zachován i pro příští rok, tedy pro rodiče školáčků, kteří v září nastoupí do první třídy. Kvůli výši zmiňované investici do sociálního zařízení ale doposud není jisté, zda subvence zůstane na stejné úrovni, či bude snížena. Deník o tom informovala ředitelka školy Jana Vavřinková.

Podotkla, že příspěvek stejně nijak neovlivnil zájem rodičů o zápis dítěte. Maximálně to přispělo k tomu, že děti ze spádové oblasti neodešly do městských škol. „Vždy to bylo tak, že když jsme rodiče při zápisu informovali o příspěvku, byli velice mile překvapeni. Nikdo to nečekal a určitě to nebylo tak, že by své dítě k nám dal zapsat kvůli tomu," řekla Jana Vavřinková.

Maminka: Šlo o přírodu a učitele

Toto tvrzení potvrzuje i oslovený zástupce rodičů. „O tom, že je nějaký příspěvek, jsem se dozvěděla až při zápisu. My jsme se rozhodovali hlavně podle kvality školy. Chtěli jsme, aby byla přírodní a měla skvělý učitelský sbor. To přesně ta milovická splňuje," sdělila Jičínskému deníku Dita Ryglová.

Bodlák jede!

Na Jičínsku prosperuje i soukromá škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši, která má od podzimu pobočku (přesněji řečeno druhý stupeň) v Robousích.

Ředitel Jan Jiterský, zvaný Bodlák, řekl, že škola není výběrová. Jedním dechem však dodal, že o přijetí se rozhodne až u zápisu. Ten připadá na 17. ledna. Počet žáků na třídu je standardně definován na dvanáct, s možností navýšení o tři.

„Nikdy jsem se nesetkal s negativním ohlasem od jiných škol. O děti není nouze, boom z mateřských škol přechází do těch základních," uvedl Jan Jiterský. Dodejme, že zmíněný druhý stupeň se na přelomu září a října přestěhoval do budovy bývalé ubytovny v Robousích. Na stěhování se podíleli i žáci.

Znáte svoji spádovou oblast?

O tom, že by se některé školy přetahovaly o žáky, nemůže být v Jičíně řeč. „Každá škola má spádový obvod, přitom si každý rodič může vybrat, kam chce svoji ratolest umístit, záleží na dohodě s řediteli," říká vedoucí školského odboru Miroslav Kazda.

Podle odhadů má přijít v Jičíně k zápisu 195 jičínských dětí a zhruba 72 s bydlištěm mimo Jičín. Kolik tříd tak ředitelé otevřou, bude záležet tedy i na zájmu přespolních, a na odkladech povinné školní docházky. Zatím se počítá s otevřením 11 tříd, což je o jednu třídu více než v loňském roce.

„Na 1. ZŠ v ulici 17. listopadu budeme také opět otevírat jednu 6. třídu, kam budou docházet děti z obecních málotřídek," dodal Kazda, který si vede jedenáct let statistku. Podle ní navštěvovalo čtyři základní školy ve školním roce 2000 – 20001 celkem 2368 žáků, v roce 2009 – 2010 klesl počet na 1724 a nyní se vyšplhal na 1907 školáků.