Již v minulých letech prošla budova stavebními úpravami. Díky dotačním titulům se podařilo zrekonstruovat pavilon tělocvičen a druhého stupně. Radnice ze svých finančních prostředků vyměnila okna na severní fasádě objektu prvního stupně.

„Bohužel na opravu pavilonu šaten se finanční prostředky z dotačního programu nepodařilo zajistit, a proto z důvodu vysokých provozních nákladů kvůli bezpečnosti přistoupilo město k jeho postupné opravě. Došlo tak k výměně části oken a k rekonstrukci sociálního zařízení prvního stupně," uvedla tisková mluvčí Magdaléna Doležalová.

Nyní pracovníci odboru investiční výstavby a údržby města doporučují opravit a zateplit střešní plášť a dokončit výměnu oken a vstupních dveří, protože podle nich přinesou každoroční provozní úspory ve výši 250 tisíc korun.

Poté už bude nutné pouze zateplit zděnou konstrukci, kde úniky tepla nebudou už tak markantní.


Doporučení městské rady


Městská rada proto nechala pracovníky investičního odboru vypsat cenovou nabídku na dodavatele stavby. „Poté až nám bude doručena konkrétní nabídka zvážíme možnost zda zakázku zrealizujeme ještě v letošním roce nebo až v tom dalším," řekla Magdaléna Doležalová.

Nezbytné opravy Jičínské školy
Náklady na střešní plášť, které počítají i se zateplením atiky se odhadují na necelé tři miliony korun. Mimoto je nutné vyměnit chybějící okna a oslovit dodavatele kteří se podíleli na minulé zakázce.

V minulém roce vyhrála výběrové řízení firma PFT, která měla dodat hliníkové vstupní dveře za 175 tisíc korun a společnost Okay Plast měla vyměnit v pavilonu centrálních šaten dveře a okna za 920 tisíc. Nabídky měly platnost sice čtyři měsíce, nicméně radnice je opět osloví. Do budoucna je nutné ještě počítat s rekonstrukcí interiérů, zejména podlah a rozvodů.       Informace jsou použity z www.mujicin.cz