Ústřední výbor KČT schválil jeho uvedení do Síně slávy české turistiky. Událo se tak v Praze, slavnostnímu aktu byla přítomná starostka obce Bukvice Eliška Formanová.

Založení klubu se uskutečnilo 11. června roku 1888 v Praze. Stanovy vypracovali pánové František Čížek, Bohuslav Franta, Ivan Bohdan a Vilém Kurz. Prvním předsedou byl zvolen Vojta Náprstek. Klub českých turistů organizoval výlety, značil turistické trasy, zorganizoval i výlet na 10. světovou výstavu v Paříži.

Po návratu se jeho členové zasloužili o výstavbu Petřínské rozhledny. O činnosti klubu se zájemci dozvědí více právě z vydaných sborníků a publikací.