Tradiční společnou naháňku má za sebou Myslivecké sdružení Pecka. Minulou sobotu ulovilo celkem dvacet pět divočáků a slavnostní výřad proběhl na nádvoří hradu Pecka. Zahájil ho soubor mysliveckých trubačů, jejichž repertoár se skládá ze starých loveckých písní a famfár. Od Nového roku se povolení lovu černé zvěře vztahuje na všechny věkové kategorie – od dospělých kňourů a prasnic až po selata.

Prasata se totiž přemnožila a páchají rozsáhlé škody nejen na polích obhospodařovaných zemědělci, ale i na soukromých pozemcích. Myslivecká sdružení mají od letoška i další povinnost – kromě povinného vyšetření svaloviny na přítomnost parazita svalovce stočeného, musí na Státní veterinární správu posílat i ocásek, tzv. pírko z každého odloveného kusu. „O smyslu tohoto nařízení moc nepřemýšlíme, prostě to děláme. Sběrným místem je pro nás veterinární správa v Jičíně, kam jsme pírka odeslali hned v pondělí po naháňce. Zvěřinu dál dáváme do registrovaného výkupu, podle zákona si smí zčásti maso odkoupit jen členové mysliveckého sdružení. Veřejnosti maso nabídnout nesmíme," vysvětlil hospodář Mysliveckého sdružení Pecka Martin Hylmar.

Úplně opačné povinnosti má Myslivecké sdružení Jestřáb z Kacákovy Lhoty. Stejně jako v minulosti prováděli i letos pravidelný odchyt zajíců v jičínské lokalitě u Kobitu. „Sešlo se kolem stovky nadháněčů, každý z osmadvaceti členů sdružení si přivedl dva pomocníky a zbytek byl z řad diváků. Odchytit se podařilo třicet zajíců, kteří byli umístěni do dřevěných beden a rozesláni na různá místa. Už několik let jde o lokality v rámci naší republiky, i když dřív se zajíci často posílali i do zahraničí," přiblížil člen kacákovského sdružení Michal Nýdrle.

Z odloveného počtu putovali čtyři zajíci do sousedního sdružení v Radimi a osmnáct do jižních Čech na Soběslavsko. Osm kusů si vyžádala Asociace chovatelů zajíců. „Vznik asociace byl vyvolán postupným úbytkem zajíců ve volné přírodě a zejména pak situací po povodních před třinácti lety. Cílem je sledovat chování zajíců a řízeným odchovem a vypouštěním do přírody posílit jejich stavy," vysvětlil místopředseda asociace Jaroslav Božka s tím, že zajíci odchycení myslivci z Kacákovy Lhoty budou pravděpodobně označeni – na slechy se jim umístí visačka s GPS – a po vypuštění sledováni.

„Díky těmto sledováním víme, že zajíc, který je starší než půl roku, má už natolik zakódovanou informaci o svém „domově", že se dokáže vrátit i z velkých, několikasetkilometrových vzdáleností. Posilovat chovy staršími zajíci tedy vlastně nemá smysl. V rámci naší asociace ale fungují odchovny, odkud si sdružení mohou stavy doplnit," informoval J. Božka. Bohužel kvůli velkoplošnému hospodaření zajíci z české přírody dále miizí.