Starosta Jan Malý tak v Knihovně Václava Čtvrtka předal v pořadí třetí osvědčení absolventům studia architektury a geometrie. Slavnostní akt se uskutečnil v rámci představení studie přístavby zdejší knihovny, a tak měli novopečení architekti příležitost diskutovat nad návrhem se svými kolegy z branže.

Virtuální univerzita třetího věku funguje v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně od roku 2014. Zájem ze strany seniorů je takový, že zde další žadatele museli odmítat.

Jičín je konzultačním střediskem, studium zaštiťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. „Na Jičínsku jsme mezi prvními, nyní se připojují další knihovny jako například novopacká nebo peckovská," upozorňuje Jana Benešová, ředitelka jičínské Knihovny Václava Čtvrtka, která má radost, že zařízení je magnetem pro další zájemce.

„Nyní jsme zahájili třetí semestr, zaměřený na studium raného renesančního umění v Itálii. Do jedné třídy k nám dochází sedmatřicet posluchačů, což je dost velký počet. Bylo by ideální mít dvě třídy a vyučovat v každé jiný obor, ale bohužel jsme limitováni prostorem," smutně konstatuje Jana Benešová.
Studia se mohou zúčastnit zájemci, kterým je více než padesát pět let, podmínkou je pouze pravidelná docházka na hodiny. Výuka probíhá on-line, takže studenti nemusejí dojíždět na přednášky ani zkušební testy.

„Má to i sociální aspekt, lidé se u nás sejdou, popovídají si, mají si co sdělit. Jedná se o kvalitní vzdělávání a po absolvování šesti semestrů získá zájemce osvědčení o absolvování univerzity třetího věku," popisuje Benešová možnosti vzdělání.

V Jičíně se už uskutečnily kurzy na téma Evropské kulturní hodnoty, Etika jako východisko z krize společnosti a poslední kurz Kouzelná geometrie. Jičínské konzultační středisko bylo nyní vybráno pro uspořádání setkání studentů seniorů Královéhradeckého kraje. Uskuteční se v lednu příštího roku v Biografu Český ráj.