Budova je známa tím, že je pobočkou Komerční banky. Je v majetku města a nevyužité podlaží se jeví jako vhodné pro rozvoj Montessori výuky. Rada také schválila nákup vybavení pro potřeby vzdělávání a cenovou nabídku na zpracování studie na úpravu kancelářských prostor.

Montessori vzdělávání začalo v Jičíně s aktuálním školním rokem, tedy od 1.9. 2023. Výuku zaštiťuje Základní škola 17. listopadu. V roce 2024 proběhl další zápis do Montessori třídy, který potvrdil vysoký zájem jičínských rodičů o tuto výuku. K původním devíti dětem během školního roku přistoupili další dva žáci a nově zapsáno je 14 dětí, tudíž počet žáků se od září zvýší na 25. Montessori třída sice má plnohodnotné vybavení, zvýšený počet žáků však vyžaduje dokoupení nového. Cena za vybavení je 466 535 Kč.

Rekonstrukce prostor v budově 17. listopadu 1074 začala v lednu 2024 a vzniknou dvě nové třídy pro Montessori. Jak budou žáci postupovat do dalších ročníků, a pokud zájem rodičů přetrvá, či se navýší, což je pravděpodobné, vznikne potřeba dalších prostor. Město Jičín předpokládá, že od září 2026 budou pravděpodobně potřeba čtyři třídy a o další dva roky později šest tříd. Z toho důvodu zástupci města Jičín oslovili projektantku Ing. Krejcarovou, aby připravila podklady pro zpracování studie na rozšíření školy Montessori do celého patra budovy 17. listopadu 1074. Studie bude zpracována za 38 tisíc Kč včetně DPH a následně se přistoupí k projektování.

Město Jičín také deklaruje, že se chce zabývat dalším rozvojem školství. Ukázalo se, že rodiče mají o Montessori zájem. Navíc vyvstává otázka, zda tento styl výuky nerozšířit také o mateřskou školu. Jičín se tímto tématem bude také zabývat.