Na své škole přivítali skupinu sedmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa, kteří prezentovali v rámci několika hodin výuky cizích jazyků nebo zeměpisu kulturní tradice svých rodných zemí a současné sociální, ekonomické a politické poměry. Jednalo se o stážisty z Portugalska, Turecka, Indonésie, Vietnamu, Číny, Ruska a Ukrajiny. Studenti oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků tak měli v následných debatách jedinečnou příležitost procvičit si nejenom angličtinu, ale i další studované jazyky. Neméně důležitým motivem k setkání byla výchova k toleranci a úctě ke kultuře jiných národů.

O ubytování stážistů se postaraly hostitelské rodiny z řad studentů třídy 1. B. Ti ve volném čase své nové přátele seznamovali nejenom s historickým centrem a okolím Jičína, ale i kulturou a zvyky naší země.

Návštěva zahraničních studentů byla přínosnou jak pro studenty, tak i profesory Masarykovy obchodní akademie, kteří by společně chtěli v tomto projektu pokračovat i v dalším školním roce.

Klára Viková