S pomocí techniky tak udržují trávníky, jako na snímcích v galerii na traktůrcích Miloš Mlejnek a Jiří Bušek,zaměstnanci Technických služeb Jičín, při sekání v Ruské ulici.