O co vlastně jde? Na ministerstvu zemědělství před čtyřmi lety vytáhli starý dokument Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodohospodáři dostali za úkol připravit jeho revizi. Plán počítá s vybudování pěti nádrží v Královéhradeckém kraji. Vodní díla mají zajistit minimální průtok v řekách a také ochránit území proti povodním.

Přehrada Hořice by zatopila tři komunikace a asi 15 budov. V osadě Polšť v katastru obce Rohoznice by vystěhovala dvě rodiny. Pod vodou by se ocitl i opuštěný statek Jeníkov, který před čtyřmi lety vyhořel. Voda by lidem vzala luka, pole, lesy.

Letos v červnu informovalo Povodí Labe o záměru starosty dotčených obcí ovšem bez data realizace. „Svolali jsme schůzi, abychom se dozvěděli víc,“ říká starosta Miletína Miroslav Nosek při úterním projednávání v Miletíně, kam byli přizváni úředníci z ministerstva společně s Povodím Labe.

V úvodu byli všichni upozorněni, že jde o přípravná opatření na zmírnění sucha, realizace se předpokládá do třiceti až padesáti let. „Nejde o plán výstavby, ale o soubor území, která potřebují územní ochranu,“ zaznělo z ústa pracovníků Povodí.

Přítomné v sále ale zajímala fakta. Starosta Boháňky Milan Heligr chtěl vědět, jak stát nahradí farmářům zemědělské pozemky, které potřebují pro svoji živnost. Svoji nejistotu vyjádřili i lidé z Polště, která má být zatopena. Podle úředníků je ale na všechno příliš brzo.

„Není to o schválení nebo neschválení, my jen posbíráme vaše názory a předáme je, aby šel proces dál,“ ujišťují vodohospodáři.

„Kdo je z místních pro tuto výstavbu, ať zvedne ruku,“ oslovil přítomné starosta Rohoznice Miloš Nosek. „Bavíme se o tom, kdo by uvolnil polnosti a své nemovitosti,“ dodává. Zvedla se jedna ruka.

„Co očekáváte od obcí? ptá se starosta Boháňky. „Vy neznáte názor lidí, máte začít u rodin, kterých se to dotkne,“ rozčiluje se Heligr.

„Stružka u Polště vám megalomanský projekt nenaplní, to budete dvanáct roků napouštět při průtoku, který byl letos z jara,“ přihlásil se do diskuze jeden z místních rybářů s tím, že souhlasí, aby se zastavila voda v krajině. Ale ne tímto nesmyslným projektem.

„A co budete dělat, až vám lidi řeknou ne! Bez toho by se území nemělo ani rezervovat. Je to tady debata o ničem,“ zlobí se.

„Když něco takového máte v plánu, proč nejednáte s lidmi, kterých se to týká. Kdybychom nebyli ve spojení se starostou, tak o ničem nevíme,“ hlásí se o slovo paní z Polště.

„Jednání není o schválení nebo neschválení projektu, my jen dál předáme vaše podněty,“ oponují znovu vodohospodáři.

„Až přijde velký průšvih jako na Labské, tak se to prostě udělá a nikdo se nikoho ptát nebude,“ míní starosta Nosek. „Když nic neuděláme, bude to špatná doba hlavně pro další pokolení,“ uvažuje Nosek nahlas, i když je z celého jednání značně rozladěn. „Jsou to jen kecy a žvásty, lidi se nic nedozvěděli. Jsem proto, aby se něco udělalo, ale lidi musí mít jasno,“ rozohňuje se Nosek i na ministra Vrabce. Jeho přístup k problému je prý jen alibismem nejvyššího řádu, neboť se jen oprašuje zpracovaný generel z předchozích let. Nosek se s tímto postupem nehodlá smířit a chystá se psát na vládu.