Cyklisté jsou v současnosti nuceni využívat silně frekventovanou silnici II.třídy – II/286 spojující města Jičín a Železnice, s intenzitou dopravy 7355 motorových vozidel a 221 cyklistů denně. Silnice II./286 je dopravně silně zatížena, se zvýšeným nebezpečím dopravních nehod, zejména cyklistů a chodců, jak také vyplývá ze stanoviska dopravní policie. Výstavbou cyklostezky bude tento problém vyřešen a cyklistická doprava bude v úseku vybudované cyklostezky vedena odděleně od automobilové dopravy.

Navrhovaná cyklostezka je v souladu s koncepcí cyklodopravy ve městě Jičíně a s koncepcí rozvoje cyklostezek města Jičína a okolí. Vzhledem k menšímu provozu chodců je cyklostezka navržena jako společná pro chodce a cyklisty.

Celková délka navrhované cyklostezky je 1853,26 m a šířka je 3 m. Povrch je navržen z penetračního makadamu s asfaltovým nátěrem. Celá trasa je vedena atraktivním prostředím v blízkosti řeky Cidliny po pozemcích převážně ve vlastnictví města Jičína a města Železnice. Výjimku tvoří 47 metrů čtverečních ve vlastnictví státu.   Ladislav Brykner

Schválená koncepce koridorů 
Rada města se shodla na plánu tras pro Jičín a zhruba sedm kilometrů vzdálené okolí. O jaké koridory se jedná?
1) Směr Bradlecká Lhota. Trasa: Kbelnice, Dílce, Těšín, Železnice, Bradlecká Lhota, Soběraz a Valdice.
2) Směr Dřevěnice. Trasa: Robousy, Studeňany, Dřevěnice, Tužín, Radim, Soběraz a Valdice.
3) Směr Jičíněves. Trasa: Podhradí, Veliš, Vesec, Kostelec, Jičíněves, Nemyčeves, Vitíněves, Staré Místo a Čejkovice
4) Směr Ostružno. Trasa: Holín, Březina, Podhradí, Ohaveč a Ostružno.
5) Směr Prachov. Trasa: Holín, Prachov, Brada Rybníček a Kbelnice.
6) Směr Tuř. Trasa: Popovice, Vitíněves, Hubálov, Tuř, Kacákova Lhota, Řeheč, Robousy, Moravčice

Je dobře, že v Jičíně vznikají cyklostezky?

Petr Všetečka, Jičín
Petr Všetečka.
Určitě je to dobře. Nevyužívám je, poněvadž ty, které potřebuji, nejsou hotové. O problematice vím hodně, protože připravuji pro jejich výstavbu podklady. Jsem zeměměřič, a proto vím, které v budoucnosti mají vzniknout. Uvítal jsem třeba tu, která vede ze Zebína na spojení se Železnicí. Propojení ve městě je také dobré. Kvitují také starou trasu na Popovice a okruh, který se bude dělat u obory nedaleko Valdic, pokud to samozřejmě dopadne. Takže ano, jednoznačně říkám, že je to správná věc.

Lenka Havelková, Jičín
Lenka Havelková.
Myslím si, že je to určitě správné. Město je díky tomu pro občany bezpečnější, cyklostezky chrání před automobilovou dopravou. Osobně jsem se ještě na žádné neprojela, ale na jaře je ráda vyzkouším.   Ptal se Jan Jireš