Tu vyhlásilo Občanské sdružení Baševi společně s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně na památku vyhlazení více než 10 000 našich spoluobčanů v táboře Osvětim – Březinka ve dnech 8. března 1944 a 10. - 12. července 1944.

O co se přesně jedná? Akce Žluté krokusy by měla využít praktických a estetických aspektů výchovy. Děti se dozvěděly, že OS Baševi plánuje vysadit 10 000 krokusů v obcích na Jičínsku na památku osvětimských obětí, jejichž počet je téměř totožný s počtem sazeček. Žluté krokusy jsou symboly žlutých židovských hvězd, vykvétají jako jedny z prvních jarních květin kolem 8. března.

Naši žáci se svými vyučujícími připravili v parku před školou záhon, do kterého vysázeli 500 cibulek krokusů. Těšíme se všichni na jaro, až květinky rozkvetou a zkrášlí místo, ve kterém žijeme. Přijďte se na ně podívat.
Jana Velichová